Monica Mæland presenterer fredag ettermiddag byrådet for de neste fire årene. Her kommer det frem blant andre disse nyhetene:

 • Eiendomsskatten skal fjernes på privatboliger, ikke næring
 • Frp får ta dissens på spørsmål om bompengesøknader
 • Bolig blir et av satsingsområdene til byrådet. De oppretter en egen byråd for sosial-bolig— og områdesatsning. Les hele den politiske plattformen til byrådet her!

Nye ansikter

Som BT allerede har skrevet kommer det følgende rokeringer i byråds- og ordførerkabalen:

 • Trude Drevland (H) tar over ordførerposten fra Gunnar Bakke (Frp), som går inn i byrådet.
 • Frp får inn Tor Woldseth som varaordfører.
 • Filip Rygg (KrF) gir fra seg jobben som byråd for skole, og tar over ansvaret for byutviklingen etter sin partikollega Lisbeth Iversen. Han får i tillegg ansvar for samferdsel.
 • Harald Victor Hove (H) tar dermed over den ledige jobben som skolebyråd.
 • Lisbeth Iversen blir byråd for Sosial- bolig og områdesatsing. Det inkluderer rusfeltet, psykiatri, bostedsløse, integrering, områdesatsing, boligetaten og BBB.
 • Liv Røssland fortsetter som finansbyråd og tar over ansvaret for eierskap.
 • Gunnar Bakke går inn i byrådet og tar over kultur-kirke- landbruks- og idrettspolitikken. I tillegg skal han også ha ansvar for næringspolitikken.
 • Hilde Onarheim fortsetter som helsebyråd i den neste byrådsperioden. Hujn gir fra seg deler av feltet til Lisbetn Iversen.
 • Dag Skansen blir ny leder for komité for byutvikling. Denne jobben har Ap sin Ruth Grung hatt de siste fire årene. Ap vil bli tilbudt lederen for finanskomiteen som erstatning.

I tillegg til å presentere de nye byrådene kommer Mæland også til å presentere den politiske plattformen i dag.De hardeste debattene i forhandlingene har handlet om eiendomsskatt, bompenger og skjenketider.

Frp får ta dissens

Bolig kommer til å bli et satsingsområde. Lisbeth Iversen sitt område blir dermed en av de viktigste satsingene til byrådet de neste fire årene. Et boligrealitert tema er også fjerning av eiendomsskatten.

— Eiendomsskatten skal fjernes på bolig i løpet av denne perioden. Bypolitikerne må gjøre det de kan for å redusere inngansbilletten til boligmarkedet, sier byrådsleder Monica Mæland på pressekonferansen.

Her kommer det også frem hvordan de skal knekke bompengenøtten for Frp. Som kjent har de ikke lov av moderpartiet å stemme for bompenger, samtidig som det kommer flere bompengepakker som bypolitikerne må ta stilling til i de kommende årene.

— Frp har fått lov å ta dissens på bompengesøknader. I praksis betyr det at Frp ikke vil stemme for en bompengsøknad i byrådet, sier Liv Røssland på pressekonferansen.

Partiet har derimot forpliktet seg for å stemme for en bompengepakke i bystyret.

— Men bare dersom en avtale med Ap om Bergensprogrammet innebærer at det skal innføres køprising, forteller Røssland.