«Det er ikke Janteloven som rir Bergen, det er Herwitzloven, det at man ikke vil ha forandringer».

Med disse ordene formulert av Gunnar Hagen Hartvedt slo Ole Berrefjord an tonen i gårsdagens multimediale show.

Bergen 2020 er et scenarieprosjekt, initiert av Bergen Næringsråd og finansiert med støtte av en lang rekke bedrifter og offentlige aktører. Oppunder to millioner kroner har prosjektet kostet.

Gårsdagens forestilling var premieren. I tiden fremover skal flere få føle hvilke valg bergenserne står overfor.

Fra Chicago til Bergen

Før Herwitzloven kom på lerretet, hadde Atle Halstensen tolket John Lennons vakre Imagine. Teaterkulissene fra forestillingen Sugar ga skikkelig storbystemning. Teaterkulissene var riktignok fra Chicago, men i går var det lov å la fantasien løpe løpsk.

Så trådte hovedrolleinnehaver Ole Berrefjord inn på scenen og fremførte på pent østlandsk sin definisjon av en bergenser: Et menneske som vil leve lenge og vel i Bergen.

Berrefjord og hans partner i Berrefjord & Thomassen har gjennomført scenarieprosjektet. Underveis har de støttet seg til et kjerneteam av folk fra ulike miljøer. 500 mennesker er intervjuet i arbeidet med Bergen 2020. Gårsdagens forestilling var essensen av det bildet som er skapt.

Tre eller fem pluss

Berrefjord gir ingen oppskrift, han bare viser hvordan fremtiden kan bli.

Gitt at verken verden eller Norge går av skinnene, hvordan kan det gå i Bergen?

To nøkkelbegrep her er tre og fem pluss.

Hvis to pluss to blir tre havner Bergen i bakevjen. Da blir Bergen en tannløs by full av fordommer og faenskap.

Treervarianten av Bergen i 2020 lider av «svinnergi». Forskningen, kulturen, helsevesenet og handelen forvitrer. To pluss to blir ikke engang fire.

— Hvis vi satser på «business as usual»vil vi antakelig havne et sted under fire, advarte fremtidsforskeren.

Så lot han skuespillerne Bjørn Willberg Andersen og Ragnhild Gudbrandsen agere et ektepar anno julaften 2019. De to oppsummerte resignert livet og tilværelsen.

Når var det gatelysene ble slukket for godt? spurte 2019-fruen med et sukk.

Til gjenkjennende humring fra nesten 400 næringslivsfolk, politikere og byråkrater i salen.

Gründerhalvøen

Fem pluss varianten av Bergen i 2020 lyder nesten for godt til å være mulig. I femvarianten er Bergen en spenstig by, full av livskraft og opplevelse. Byens forskere befinner seg i front på flere felt. Kulturlivet koker av kreativitet. Investorene tenker langsiktig og dristig, drevet frem av en folkeaksjon for næringsutvikling. To pluss to blir fem.

I Oslo har Grünerløkka forvitret, mens Bergen blir omtalt som gründerhalvøen.

I et lite tablå fra nyttårsaften 2019 maler Bjørn Willberg Andersen og Ragnhild Gulbrandsen drømmebilder. De to teller timer til kaskaden skal tennes. En lysfontene (!) mellom Lyderhorn, Rundemanen og Ulriken som i glimt kan synes helt til Stavanger.

Der nede er de grønne av misunnelse.

Hvordan det kunne skje? Helge Jordal som spiller glad gammel bergenser, har svaret.

— Bergenserne fikk omsider ræven i gir.

Da brøt jubelen ut i teatersalen. Ordfører Herman Friele var den første til å reise seg og gi stående applaus.

FREMTIDSBILDER: - Hvis vi fortsetter med «business as usual», går det ille med Bergen, formante Ole Berrefjord da han i går ga politikere og næringslivsfolk i Bergen en forestilling om Bergen i 2020.<br/>Foto: KNUT STRAND