— Ungdom i åttende og tiende klasse har rett og slett blitt prektigere. Siden 1999 har vi sett at de både drikker og ruser seg mindre, sier Arvid Skutle fra Stiftelsen Bergensklinikkene, som i dag la frem en fersk rapport om ungdom og rusmidler i Bergen.

Rapportene var lystig lesning for både politikere og forskere som hadde møtte opp:

• Debutalderen er uendret.

• Det er færre ungdommer som drikker ofte, spesielt er nedgangen stor blant jenter. Guttene drikker fremdeles mest.

• Det er færre som har vært tydelig beruset, og flere som ikke har vært tydelig beruset.

• Det er en tydelig nedgang i andelen unge som opplevd vanskeligheter som følge av alkoholbruk.

• Det er færre som røyker (under ti prosent røyker daglig), men en økning i snusbruk.

• Det er færre som bruker cannabis enn tidligere.

Les også: Debuterer med sprøyter før de er 15

Ikke så hipt

Dette er den femte undersøkelsen som Stiftelsen Bergensklinikkene har gjort blant ungdom i Bergen. Siden 1999 har rusbruken generelt gått ned i de spurte ungdomsgruppene.

— Bildet vi ser nå er veldig positivt. Det er ikke lenger så hipt å ruse seg og drikke lenger. Det er ikke slik at ungdommen i dag på død og liv skal knekke to sekspakninger med øl, sier Skutle.

Han vet ikke om trenden vil fortsette slik.

— Det kan endre seg. Ungdomskull kan være forskjellige, sier Skutle.

• Blant 8.-klassinger har rundt 40 prosent drukket alkohol. Rundt ti prosent har vært tydelig beruset.

• Blant 10.-klassinger opplyser 70-80 prosent at de har drukket alkohol. Rundt 30 prosent har vært tydelig beruset, sier de.

Her kan du lese hele rapporten

Vet lite om 16-åringer

Hva som skjer med ungdommens rusbruk etter at de har begynt på videregående skole vet en mindre om.

— Det skulle vi gjerne visst mer om, for det er en kritisk periode for mange når de begynner å bli 16-18 år, sier Skutle.

I undersøkelsen finner de også en liten gruppe som har potensial til å få store rusproblemer. De ruser seg oftere og med flere typer rusmidler enn de fleste spurte i undersøkelsen.

— Vi klarer heller ikke å fange inn de ungdommene som har flippet ut av skolen og lever sitt eget liv, men dette er bare snakk om en liten gruppe, sier Skutle.

Synspunkter? Si din mening her.

EIRIK BREKKE