— Prekestolen skal ikke langt av gårde, beroliger Ivar Johansen, daglig leder i Villa Service og Antikvarisk Verksted i Godvik.

Sammen med sin kroatiske medhjelper Mile Kokir har han bygget to provisoriske rom inne i kirken, et på hver side av skipet. Restaurasjonsarbeidet skal utføres i samme miljø og klima som prekestolen har stått i siden 1676.

Mange eksperter

I det ene rommet skal selve prekestolen repareres. I det andre skal alle ornamentene og figurene restaureres av fagfolk fra Arkeologisk Museum i Stavanger. All «løs» dekor på prekestolen er demontert.

Spesialister fra Nidarosdomen skal vurdere hvordan murveggen bak prekestolen kan repareres.

Det var her problemene oppsto. Rett før jul ble det oppdaget at bjelken som stikker ut fra murveggen og bærer prekestolen, var i ferd med å løsne. Veggen smuldret opp rundt bjelken etter å ha båret vekten av prest og prekestol i 330 år.

— Siktemålet er å være ferdig til sommerturistene kommer, sier Johansen til Bergens Tidende.

De ventet med å sette i gang til årets turistsesong var over. Egentlig er kirken stengt for turister nå, men de slippes likevel inn.

— De som kommer på denne tiden av året, er alle snille, og sterkt opptatt av det de ser, sier han.

Johansen kan ikke garantere at kostnadsoverslaget på 700.000 kroner holder. Blant annet er omfanget av arbeidet Nidarosdomens folk må gjøre med murveggen, ukjent.

Skilpaddeskall

— Dette er ekte skilpaddeskall, det fineste man kunne dekorere møbler med før i tiden, sier Johansen og peker på rødbrune felt, et på hvert av de nederste panelene på prekestolen.

— Og dette er bitte små malerier med en helt utrolig plassering. De var ikke synlige før vi løsnet ornamentene som dekket dem, påviser Mile Kokir.

Når prekestolen er restaurert, og ornamentene satt tilbake på plass, vil kunstverkene igjen bli usynlige. De sparte sannelig ikke på arbeidsinnsats, de som laget prekestoler på 1600-tallet.

Hvor prekestolen i Mariakirken er laget, er ekspertene ikke helt sikre på, men Tyskland eller Nederland regnes som gode tips. Det var Hanseatene som brakte den til Bergen.

Spennende jobb

I prinsippet er jobben med å løsne prekestolen fra omgivelsene den samme som flytting av gamle hus, som karene i Villa Service bedriver til daglig. Men de svære jekkene som tåler tonnevis, måtte byttes ut med mindre og smekrere. Og nervøsiteten stiger i takt med knakingen i de ubetalelige gamle klenodiene. Men det har gått bra til nå.

— Hva er alle bitene med plaster eller limpapir?

— De er klistret på av malingsantikvarene. Løs maling holdes på plass under flyttingen, og skal festes skikkelig i det videre arbeidet, forklarer Johansen.

Mariakirken er i bruk under arbeidet. Så sent som sist lørdag var det bryllup i kirken. De verste sporene av arbeidet tildekkes av tepper, og sokneprest Otto Odland har skaffet seg en liten, portabel prekestol som han kan plassere på kirkegolvet der det måtte passe ham.

PÅ HJUL: Mile Kokir (t.v.) og Ivar Johansen løsner prekestolen fra veggen og trappen i Mariakirken. FOTO: HELGE SUNDE