På den kombinerte barne— og ungdomsskolen har alle klassene delt gymundervisningen i rene jente- og guttegrupper. Det betyr også at svømmeundervisningen i enkelte klasser er kjønnsdelt.

– At gutter og jenter ikke kan ha svømmeundervisning sammen, er jeg utrolig skeptisk til, uttalte rektor Atle Fasteland i BT forrige uke.

Skepsisen gjelder bare dersom grunnen er religiøse hensyn, forteller han nå.

Praktisk deling

– Vår deling er kun praktisk – vi har bare én garderobe. Poenget er at det er greit å dele undervisningen på grunn av praktiske eller pedagogiske hensyn, men det ikke i orden å dele på grunn av religion, sier Fasteland.

– Betyr begrunnelsen for å dele undervisningen noe så lenge resultatet er det samme?

– Ja. Jeg kan ikke gjøre noe med at vi har dårlige garderobeforhold. Da må jeg ta hensyn til det praktiske. Det er ikke ideelt, men vi må kunne leve med det. Vi hadde ikke delt det slik om vi hadde hatt to garderober og en stor gymsal, sier Fasteland.

Flere BT-lesere har rapportert om delt svømmeundervisning ved andre skoler, ofte begrunnet med dårlige garderobeforhold.

— Naturlig

FAU-nestleder Trine-Lise Hauge mener gruppedelingen er naturlig

– Vi kan ikke akkurat sende jentene og guttene i dusjen sammen, sier Hauge, som også jobber som assistent ved skolen.

**Les også:

— Greit med guttefri bading**

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde hos Fylkesmannen i Hordaland gikk forrige uke ut mot kjønnsdeling i den ordinære undervisningen.

– Jeg har ikke tenkt å komme på tilsyn til Ny Krohnborg og si at de ikke får lov til dette. Det er viktigere ting å prioritere enn at man i en periode har kjønnsdeling av praktiske årsaker. Forhåpentlig ordner de forholdene slik at det blir mulig å drive opplæring i tråd med styringsverket, sier Lunde.

Bør skolene få lov til å skille gutter og jenter i svømmeundervisningen? Diskuter saken her.