BA-journalisten Monika Nordland Yndestad, med Hans Brundtland som bokredaktør, har nå kopiert denne modellen, men kun konsentrert seg om drap i bergensområdet, som i dette tilfellet også strekker seg langt inn i Sogn og Fjordane.

Det er imidlertid en stor forskjell på de kriminalkrønikene vi har sett før og de som nå kommer ut på Edvard'en forlag i Bergen: Dette er en praktbok. Gode tegninger av Gro Vik, delikat layout og spennende fotografier og avisutklipp som gir deg husker du-følelsen bakover på den svarte siden av historien her vest.

Ja, og Monika Nordland Yndestad skriver lett og godt. Og har ganske sikkert hatt utrolig mye å gjøre i avisarkiver og andre arkiver før hun kunne føre dette i pennen. Det virker også som hun i sin streben etter å kunne være mest mulig korrekt, har snakket med en rekke personer som kjenner sakene godt.

Resultatet er slett ikke verst. Som en av dem som har detaljkunnskaper om mange av de sakene hun forteller om, lar jeg meg ofte imponere. Men samtidig ser jeg også småfeil og unnlatelser som nok burde vært med. Uansett er trykksaken så delikat og spennende utført at du vil ha stor glede av den — hvis du interesserer deg for ekte kriminalitet i nærmiljøet. Her får du 25 drapssaker fra 1839 til 1994. Og så kan du gruble over om utvalget er det rette.

De mest kjente er i alle fall med. Schnitler, Hollekim, Isdalskvinnen, Siren-saken, Greven, Minde-drapet og flere med. Og den siste henrettelsen i Bergen i 1876. Jo da, dette pirrer nok mange, og går inn i stabelen av bergensiana som alltid havner under juletrærne. Og så er det kanskje greit for både gammel og ung å få lese selv om de sakene de bare har hørt om, eller som man ikke lenger husker så godt.

Nå slipper du å klippe og lime selv. Monika Nordland Yndestad har gjort jobben for deg, med god hjelp fra gode kolleger.

ANMELDT AV FINN BJØRN TØNDER