— Det eneste jeg som venstremann vil si før valget er at jeg ønsker samtaler med de andre sentrumspartiene. Men KrF har dessverre satset på en helt urealistisk koalisjon. Dessuten er det uaktuelt for Venstre å støtte et byråd der Frp deltar, sa partiets førstekandidat i Bergen da Venstre i går la frem sine «godbiter» for å vinne velgere.

Uansett hvor mye Bergens Tidende forsøkte å presse ham til å være konkret og fortelle velgerne hvem han vil samarbeide med, nektet han plent å røpe mer.

— Også tidligere har vi nøyd oss med å si at vi ønsker å samarbeide i sentrum. Det har velgerne akseptert, tilføyde den hemmelighetsfulle politikeren.

Reise i fortiden

Tveit hadde da nettopp gjennomført en reise så å si i fortiden - med trikk noen hundre meter langs gatene på Møhlenpris. Med trikkefører Per Larsen ved rattet og som entusiastisk forteller ble Tveit og en gruppe partifeller innprentet de velsignelser som følger med skinnegående trafikk. Det var et lydhørt og opprømt publikum som ser en tråd mellom det forrige århundres trikk i bybildet og planene om bybane.

Et gammelt parti i en gammel doning. Det hvinte i hjul og skinnegang da trikken seg ut fra den gamle trikkehallen, og på plassen utenfor Møhlenpris skole sto ungene og glante og vinket begeistret til det underlige følget.

Bane også til Åsane

Venstre er en av de mest iherdige forkjempere for at Bergen skal få bybane. Hans-Carl Tveit mente at en trasé nordover til Åsane bør stå klar i 2010. Han forsikret at denne satsingen ikke skal forringe busstilbudet til dem som ikke kan benytte seg av en slik bane.

Men hvem skal betale driften? Tveit hadde svar på rede hånd:

— Om nødvendig, vil vi bruke av parkeringsinntektene, sa han.

Han ivrer også for at det skal bli bedre parkeringsforhold for håndverkere som har arbeid i byen. Dessuten ønsker han et stort underjordisk parkeringsanlegg med forbindelse til Fløyfjellstunnelen, Skansetunnelen og Nygårdstunnelen.

Siste mohikaner

Venstreveteranen Harald Hove fremsto som en av de siste mohikanere i et kraftfullt forsvar for fylkeskommunen. Som førstekandidat på fylkestingslisten i Hordaland vil han kjempe for mer makt til fylkeskommunen på bekostning av statlig makt. Han var ikke i tvil om at fylkeskommunen borger for mer folkestyre.

— Det er viktig å styrke fylkeskommunen, slik at den kan være en motvekt mot Oslo-dominansen, sa Hove som heller ikke la skjul på at han kan styre sin begeistring for regjeringens politikk overfor fylkeskommunene. Han mente også at Bergen bør bli mer opptatt av fylkeskommunen og sitt omland enn tilfellet er i dag.

Julie Andersland, som er Venstres annenkandidat på bystyrelisten, slo et slag for å ekspropriere hus som har stått tomme i lengre tid. Står det tomt i mer enn et år, bør det bli aktuelt å ilegge huseieren dagbøter, mente hun.

HURRATUR MED TRIKKEN: Venstres fylkespolitiker Harald Hove t.v., bystyrekandidat Hans-Carl Tveit og hans makker på bystyrelisten Julie Andersland vinker til skolebarna utenfor Møhlenpris skole. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN