– Vi har stått der i 13 år, men plutselig skal de ha oss vekk, sier eier Øyvind Bakke oppgitt.

Potettrikken ble startet av en gjeng studenter i 1993, og har siden solgt bakte poteter nattetid i helgene. 19. januar var det slutt.

Ikke godkjent

Politiet mente at plasseringen var uheldig, og en sjekk viste at den mobile nattmat-trikken sto der ulovlig.

– Det er brudd på opptil flere av paragrafene i kommunens regelverk for bruk av parker, friområder og sentrale byrom, opplyser Bengt Angeltvedt, politiførstebetjent ved Bergen sentrum politistasjon.

Det er «problemorientert politiarbeid» (POP) som har satt søkelys på trikken. Angeltvedt forklarer at den står plassert i et av byens mest folksomme områder, og at pågangen er særlig stor rundt klokken 03, når kranene stenges i restauranter og barer i byens gullbelte.

– En fortetning av berusede mennesker på denne tiden av døgnet er klart uheldig, sier Angeltvedt.

Anker

– Begrunnelsen for avslaget har bakgrunn i regelverkets paragraf 20, som blant annet sier at gatesalg kun er tillatt fra Torget, sier kontorsjef Rune Hesjedal i Grønn etat i Bergen kommune.

Bakke påstår selv at han kontaktet kommunen allerede i 1993 med forespørsel om hvilke tillatelser som var påkrevd. Han sier at han ble henvist videre til politiet, da det var de som ga slik tillatelse. Han ble derfra henvist til Næringsmiddeltilsynet og til gullsmed Teodor Olsen, som er nærmeste nabo.

– Jeg kontakten Næringsmiddeltilsynet og inngikk en avtale med gullsmeden, og trodde at alt var greit.

Samtalen med kommunen foregikk kun muntlig, og det er uvisst hvem Bakke kan ha vært i kontakt med i 1993. Øyvind Bakke har søkt til kommunen om godkjenning etter at politiet stengte driften, men har fått avslag. Bakke anker nå saken.