Mannen var særdeles ruset under ranet, og har overfor politiet hevdet at han ikke husker noe som helst av hendelsen. Det har heller ikke lyktes politiet å finne noe motiv for ranet.

På en lapp truet 38-åringen den kvinnelige postansatte til å gi fra seg nærmerer 30.000 kroner. Mannen hevdet han hadde revolver i lommen, men det eneste han hadde å vifte med var fingeren.

I dag fikk politiet medhold i Bergen tingrett i at 38-åringen må holdes fengslet, på grunn av fare for gjenta-kelse.

38-åringens psykiske helse skal være dårlig, og rettens kjennelse pålegger derfor politiet å fremstille mannen for psykiatrisk legevakt så snart som mulig.

— Jeg er veldig fornøyd med at retten har tatt mannens psykiske helse på alvor, sier 38-åringens forsvarer, advokat Arne Grünert, til bt.no.