Det er godt og vel 300 kilometer fra den franske hovedstaden til Saarwelligen, men selv etter postal målestokk skulle 40 år være god tid til å få fram en forsendelse over denne strekningen. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at kortet var feil frankert.

På det vel bevarte postkortet, der avsenderen fortalte at han nå var på vei til England, satt det nemlig et irsk og ikke et fransk frimerke. Avsenderen tilføyde for øvrig at han så fram til søsterens svar, skrev avisen Saarbrücker Zeitung onsdag.