— Vi har ikke ført tilstrekkelige oppdateringer av postadressene våre, og det beklager jeg sterkt, sier Gjølme, som mener det hele er et overgangsproblem.- Dersom våre kunder får store gebyrkrav på grunn av sen postgang, har de full anledning til å klage. Jeg vil oppfordre disse kundene til å ta kontakt med Posten, sier Gjølme.På Postens internettside er det mulig for bedrifter å gratis laste ned en oversikt over alle postnumre i Norge. Ifølge Gjølme er denne nå oppdatert med alle nye postadresser, inkludert 5899 Bergen.Oversikten blir ellers oppdatert hver tredje måned.- En slik tjeneste forutsetter også at bedriftene må være flinke til å oppdatere databasene sine, sier Gjølme.