— Du føler deg diskriminert når du ikke får gått på posten fordi du sitter i rullestol, sier Inge Dahlberg, rullestolbruker og nestleder i Norges Handikapforbund i Bergen.

Han står og stanger med rullestolen i trappen til Spar-butikken i Vestre Strømkaien i Bergen. Her ble Post i butikk åpnet like over jul. Like rundt hjørnet ligger det nedlagte posthuset. Der er alt lagt til rette for rullestolbrukere.

— Vi har alltid hatt en god dialog med Posten, og de har sørget for at vi har kommet oss inn på posthusene. Det som skjer nå er et steg i helt feil retning, sier Dahlberg.

- Postens ansvar

Dahlberg mener det er Postens ansvar å sørge for at rullestolbrukere kommer seg inn i butikkene der Posten har flyttet inn. Men Posten er ikke helt enig i det.

— Det er butikkens ansvar å gjøre Post i butikk tilgjengelig for kundene. Posten leverer det som skal til for å utføre posttjenester, som skranker og sikkerhetsløsninger. Butikken har et selvstendig ansvar for å gjøre tjenestene tilgjengelige for kundene, sier informasjonssjef i Posten Vestlandet, Heidi Tofterå Slettemoen.

Hun sier at Posten ikke inngår samarbeid med en butikk som ikke er tilgjengelig for alle brukere.

— Hva er det som har skjedd her?

— Vi vet at det har vært litt problemer med tilgjengeligheten akkurat her, men det jobbes med saken, sier Slettemoen.

Daglig leder i butikken, Knut Fosse, sier at det aldri har blitt stilt noe krav fra Postens side om at rullestolbrukere skal komme seg inn i butikken.

— Det har ikke vært tema i det hele tatt, sier Fosse og legger til at de likevel planlegger å gjøre butikken lettere tilgjengelig for rullestolbrukere, men at han ennå ikke har fått noen til å gjøre jobben.

— Vi har ønsket å gjøre noe lenge, siden noen av våre eldre kunder ønsker det, sier han.

Kartlegger

Norges Handikapforbund skal nå kartlegge hvilke steder rullestolbrukere ikke kommer seg på posten fordi den har flyttet inn i en butikk.

— Dersom det er vanskelig å komme inn på en butikk kan man bare gå på en annen. Men det kan man ikke med posten. Vi kan ikke begynne å få videresendt posten vår til et sted der vi kan komme oss inn. Dette burde Posten ha skjønt for lenge siden, sier Dahlberg.

Ifølge informasjonssjef Heidi Tofterå har ikke Posten fått melding om slike problemer andre steder. Da avtaler mellom Posten og butikkene ble gjort, ble det heller ikke oppdaget at andre Post i butikklokaler er dårlig tilgjengelig.

— Vi har nylig hatt et møte med Handikapforbundet, som ikke hadde innvendinger mot Post i butikk-konseptet, sier informasjonssjefen i Posten Vestlandet.