Avtalen gjeld fram til utgangen av 2003, men Posten har avgjort å leggja ned kontoret i Mosterhamn for å etablera Post i butikk i bygda. Kommuneadministrasjonen er innstilt på å takka ja til frikjøp av leigeavtalen.