En postmanns liv kan være farefullt. På Hop må postbudet kjøre over skinnene til Bybanen for å komme ut fra Nesttunvegen. Men en støyskjerm sperrer for sikten, slik at postbudet må ut på sporet for å se om Bybanen er på vei.

Postens menn får støtte fra beboerne i området, som også mener det er risikabelt å passere skinnegangen. Et speil som er montert for å gi bedre oversikt, gjør heller ikke den store nytten. Speilet er lite, dessuten dugger det ofte, mener de.

Vil ha lysregulering

Talsmann for beboerne i den aktuelle gaten, Jørgen Jæger, har flere ganger påpekt sin bekymring overfor bybanekontoret.

— Jeg er redd for at det skal skje en ulykke her. Bybanen kommer fort, og vi har som kjent vikeplikt. Det har vi også når vi skal ut i Nesttunvegen, som er forkjørsvei. Mens vi står på skinnene og venter på å kjøre ut, har vi altså to vikeplikter å forholde oss til og det er svært stressende - og tidvis umulig å håndtere siden vi altså er nødt til å stå ute i skinnegangen og vente. Midt i den ene vikeplikten, om du vil. Bilistene i Nesttunvegen står nemlig stort sett på sitt, sier Jæger til Fanaposten .

Jæger tror ikke det er beboerne som bor i veien som har det verst med situasjonen, men besøkende som ikke er klar over det farlige krysset.

— Det vi nå vil ha, er en form for lysregulering som varsler at Bybanen nærmer seg, sier Jæger.

- Risiko

Verneombud i Posten, Stig Eriksen, deler Jægers bekymring og mener at det ikke er trygt for hans medarbeidere å levere post i området.

— Vi er ikke ute etter å ta Bybanen, men vi trenger trygghet når vi arbeider. Det er flere av postbudene som har bemerket at de føler seg utrygge i dette krysset, sier han, og legger til:

— For våre folk betyr dette krysset en risiko som vi ikke kan akseptere. Nå vil vi stå på for å få en trygg vei for våre medarbeidere.

Også Trygg Trafikk er interessert i en løsning på problemet.

— Dette krysset er veldig uoversiktlig. Og ettersom bilene må ut på skinnene for å få oversikt er ikke situasjonen helt bra. Vi kommer til å snakke med bybanekontoret om saken, sier Arne Aase.

Prioritert

Bybanekontoret sier på sin side at de er klar over problemet.

— Vi har selv gjort observasjoner i området, og jeg er enig i at dette ikke er en god løsning for beboerne. Utkjørselen her er et av punktene som vil bli diskutert av en ekspertgruppe neste uke. Da skal vi ha en større gjennomgang av sikkerheten på hele bybanestrekningen, sier Øyvind Knapskog, som er sikkerhetssjef for Bybanen.

- Kan lysregulering være et alternativ?

— Ja, det er en mulighet og en løsning som vi vil vurdere. Selv om jeg ikke har noen løsning på problemet nå, er dette en sak som vil havne høyt på listen over prioriterte tiltak, sier Knapskog.

BEFARING: Verneombud i Posten, Stig Eriksen (t.v) og Arne Aase i Trygg trafikk befarte utkjørselen ved bybanestoppet på Hop mandag.FOTO: Jan Erik Storebø