Dette meiner iallefall statsadvokaten, som har tatt ut tiltale mot kvinna. Sjølv om det ikkje var mange tusen kronene ho tileigna seg på denne måten, må kvinna dermed møte i retten.

Det var ved to høve våren og sommaren 2002 at kvinna, som var landpostbod i Sogn, skal ha gjort seg skuldig i grovt underslag og dokumentfalsk.

Dette skjedde etter at ho hadde mottatt utbetalingsblankettar og betalt ut dei eigentlege summane til rette vedkommande. Deretter endra ho ifølgje tiltalen tala på utbetalingsblankettane til høgare summar, og forsynte seg sjølv med mellomlegget.

På ein blankett vart summen endra frå fem til åtte tusen kroner, på den andre frå fire tusen til seks tusen, ifølgje tiltalen. Pengane tok ho frå kassen ho hadde ansvaret for som landpostbod.

Ifølgje tiltalen er underslaget grovt fordi det er gjort av ein offentleg tenestemann.

Rettsaka startar for Ytre Sogn tingrett om knappe to veker, der advokatfullmektig Elin Drønen skal forsvare den tiltalte kvinna.