Mannen var ansatt i postterminalen på Minde. Flere ganger brukte han arbeidstiden til å åpne pakker som var adressert til ulike apotek. Innholdet puttet han selv i lommen.

Han er nå dømt for å ha stjålet 90 tabletter Zopiclone og 100 tabletter Vival. I en razzia hjemme hos postbetjenten fant politiet også mindre mengder hasj og valium.

Tilsto tyveriene

Den unge postbetjenten ga en uforbeholden tilståelse i Bergen tingrett i dag. Han ble dømt til 60 dager betinget fengsel og 5000 kroner i bot.

I straffeskjerpende retning ble det lagt vekt på at postbetjenten «utnyttet sin stilling til å få hånd om postforsendelse som var ment for andre». Dette er et tillitsbrudd både overfor arbeidsgiver og publikum, slår retten fast.

I formildende retning ble det lagt vekt på at narkotikatyveriene allerede har fått følger for mannen ved at han har mistet jobben i posten.