Brevene åpnet hun på toalettet, og totalt skal hun ha skaffet seg rundt 3000 kroner på denne måten.

I Bergen forhørsrett innrømmet jenten alt og ble dømt til samfunnstjeneste i 30 timer. Den milde straffen blir av retten begrunnet med jentens unge alder og personlige problemer.

17-åringen vedtok dommen.