ATLE ANDERSSON

Utdanningsminister Kristin Clemet er positiv til å forskyve elevenes sommerferie en eller to uker. Det samme er Utdanningsforbundet. Leder Helga Hjetland ber kommunene benytte friheten de har til selv å velge når elevene skal ha sommerferie.

Som BT tidligere har skrevet, er sjansen for å oppleve stekende sol og deilige dager på strender og svaberg her hjemme størst på slutten av sommeren — omtrent samtidig som elevene kalles tilbake til klasserommene.

Diskusjon i byrådet

  • Jeg tar gjerne en diskusjon om dette i byrådet. Flytting av skoleferien er absolutt noe vi bør se nærmere på, sier en ferierende oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V), og minner om at Folketinget i Danmark har vedtatt å flytte skoleferien til ut august.

Tveit mener likevel det vil være problematisk om Bergen kommune flytter skoleferien på egen hånd.

— Mange familier har også barn i den videregående skolen, så det bør være en samkjøring med fylkeskommunen her. Uansett bør foreldrenes ønsker veie tungt, sier Tveit.

Senere skoleferie bør også bare innføres hvis elevene sikres meningsfulle skoledager de siste ukene i juni, mener byråd Tveit. - På ungdomstrinnet avvikles ofte nasjonale prøver i månedsskiftet mai-juni. Skal elevene tilbringe en hel måned på skolen etter disse prøvene, må den ha et motiverende innhold, sier Venstre-politikeren.

SV-politiker Rolf Reikvam, som er leder i Stortingets utdanningskomité, oppfordrer også kommunene til å bruke retten de har til å forskyve ferien. Både for å gi folk fri når sjansen for solskinn og varme er størst, og for å tilpasse den norske feriekalenderen til den europeiske.

Ja fra Søviknes

På ordførerkontoret i Os fastslår ordfører Terje Søviknes (Frp) at ideen om forskjøvet skoleferie har streifet ham flere ganger de siste årene. Selv har han registrert at valgkampperiodene fra siste del av august til andre helgen i september de siste årene nesten alltid har vært velsignet med mye sol.

— Hvis foreldre og skolefolk ønsker det, bør det ikke være noe problem å gjennomføre flytting av ferien, sier den selvoppnevnte ja-ordføreren i Frp-kommunen.

Søviknes mener initiativet må komme fra foreldrene selv.

— Jeg ser heller ikke noen hindringer i veien for at hver enkelt skole finner fleksible løsninger når det gjelder ferieavviklingen, sier Søviknes.

Os-ordføreren skulle egentlig drevet murerarbeid nå i tropeheten, men har forskjøvet ferien fordi han fortsatt venter på kommunal tillatelse til å bygge nytt hus i strandsonen!

Valgfritt høst og vinter

Det overrasker ikke Søviknes at feriedebatten kommer nå midt i godværsperioden, med gode langtidsvarsler og skolestart i neste uke.

Selv er han minst like opptatt av å gjøre skolenes høst- og vinterferier valgfrie for elever og foreldre.

— Det er et utbredt ønske om dette blant foreldre. Folk reiser oftere enn før og ønsker å spre ferieukene sine. Syden-reiser er jo også svært dyre i de ukene skolene stenger, sier Søviknes. Det eneste som hindrer Os i å innføre denne valgfriheten, er kostnadene ved å ha skolene bemannet med lærere og annet personale hver eneste uke.