— I utgangspunktet er vi positive til at en vil prøve å få utvikling bedre service i distriktet. Ut fra størrelsen på enkelte enheter, er vi også positive til en del sammenslåinger, sier Os-lensmann Rasmus Atle Dalen, som er leder i Hordaland lensmanns- og politilederlag.

Dalen er ikke like glad for at politiet kan få lengre utrykningstid til enkelte områder.

— Men samtidig må vi ha en tjenesteordning der en får vaktbemanning i distriktene. Dermed blir det litt gi og ta. Det er viktig at en er såpass realistisk at en ser på bemanningsproblemene også, sier han.

Lensmannen synes ordningen med regioner så langt har fungert veldig bra, og ser ikke mørkt på formelle sammenslåinger av lensmannsdistrikter.

— Det kan ha en god effekt i forhold til effektivisering av administrasjon og sivile gjøremål. I forhold til selve politiarbeidet blir det ikke stor forandring, sier Dalen.

Geir Ove Heir, som er leder i Norges lensmanns- og politilederlag, er mest opptatt av at publikums interesser blir ivaretatt ved en eventuell sammenslåing av lensmannsdistrikter.

— I noen områder kan det være hensiktsmessig å foreta omorganisering. Men vi er veldig opptatt den daglige kontakt med publikum. Enten det gjelder sivile oppgaver eller politioppgaver, må en sørge for at publikum føler trygghet, sier Heir.