— Dette er jo et lite paradis på jord, det er jo det.

Det er kommunalråd Oddny Miljeteig (SV) som lar seg rive med av de vakre naturomgivelsene i Indre Sædalen. En ny skole er planlagt bygd her, i et område som ligger innenfor grensen til Byfjellene.

Det kan skape problemer for byggingen, fordi det er et natur- og friområde, og det skal normalt ikke bygges noe her. Fylkesmann Svein Alsaker har allerede fremmet innsigelse mot planen.

Likevel er det overveldende politisk enighet om at en skole her bør passere. Oddny Miljeteig synes det er vanskelig på grunn av byfjellsgrensen, men heller likevel for.

-Ungene i Sædalen bør ha en skole som gjenspeiler at de bor nært Byfjellene, mener hun.

70 millioner

Bystyrets komité for oppvekst er på befaring i området. Planen er at det skal bygges en skole til et parallelltrinn, altså syv klasser, med mulighet for 14. Gymsal følger med, og det planlegges også en gårdsbarnehage. Skolen blir 6000 kvadratmeter og i tre etasjer.

Tomteeier Margit Sofie Strande er også med. Hun ser gjerne at tomten bygges ut til skole og barnehage.

— Se bare på hvordan det gror til. Det eneste som er vedlikeholdt er fotballbanen, sier Strande.

Noen pris vil hun ikke ut med, det blir vel gjenstand for forhandlinger, spår hun.

Det er satt av 70 millioner kroner til skolebyggingen. Det skal inkludere vei til skolen. Frps Tor Woldseth er positiv til planene, men er skeptisk til hva det vil koste. Hele området ligger på myr.

— Det spørs om vi får både vei og skole for de pengene, sier Woldseth.

Også Aps Trond Tystad er positiv.

-Her vil skolen ligge nedenfor eksisterende bebyggelse. Som skolepolitiker må du alltid tenke hva som er best for hva som ville være best for egne barn. Jeg er ikke i tvil om at dette er den prioriterte skoletomten, sier Tystad.

Siste skanse

RVs Marte Mjøs Persen er motstander av bygging her. Hun har etterlyst andre alternativ, uten å lykkes. RV er ikke interessert i å bygge innenfor byfjellsgrensen.

Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V) er tilhenger av utbygging. Han mener skolen kan bygges på naturens premisser, og hindre at det gror fullstendig igjen.

Dersom fylkesmannen opprettholder sin innsigelse, kan byrådet klage til Miljøverndepartementet, som er endelige vedtaksmyndighet.