Hun understreker at det er kommunestyrene som må fatte slike vedtak.

– Jeg har vært i Stockholm og sett at det virker. Midt i rushtiden var det ingen kø, sa Navarsete i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Det var Høyres Trond Helleland som ville vite om regjeringen støtter utspillet fra SVs miljøpolitiker Hallgeir Langeland om å øke kostnadene ved bruk av bil i rushtidene, men gjøre det billigere å reise kollektivt.

– I Stockholm gjorde de en kraftsatsing på kollektivtilbudet, men det var først da ekstraavgiften på 20 kroner for hver passering ble innført, at køene avtok, sa Navarsete.

Hun vil se på eventuelle forslag med «stor interesse», men plasserer klart både initiativ og vedtak hos lokale og regionale myndigheter.

ANE BØRHAUG