• Grønn etat er positivt innstilt til en ny og opprustet turvei på Ulriken og Landåsfjellet, sier parksjef Sissel Lerum i Bergen kommune i en kommentar.

I forvaltningsplanen for Byfjellene ligger det aktuelle området innenfor hva man kan definere som «bruksområde». Den planlagte turveien er i prinsippet i tråd med vedtatte retningslinjer for bruk av Byfjellene og er prioritert i planperioden 2005— 09.

— Vi mener det er viktig at vi får på plass en ny og bedre trase fra Nubbevatnet til Montana, men prosjektet kan neppe ferdigstilles på de nærmeste par årene, sier Lerum.

Hun legger til at etaten foreløpig ikke har tatt stilling til standard og trasévalg for den nye veien, men legger til:

— Vi ser frem til å samarbeide med Skogselskapet om dette.