— En midlertid plassering av fiskebæreren i Solheimsviken vil forhåpentligvis være uproblematisk. En eventuell senere permanent plassering på Torget, høres spennende ut, men må selvfølgelig diskuteres og vurderes. Men det er bra for prosessen at tanken luftes allerede nå.

Det sier byantikvar Siri Myrvoll. Hun kaller det «utrolig morsomt» at den nesten hundre år gamle mosaikken av fiskebæreren fra Fisketorget er hentet hjem til Bergen.

— Jeg må ta det forbeholdet at jeg foreløpig bare har hørt om saken i store trekk, og bare sett bilder av mosaikken. Men jeg vil tro at alle ville være positiv til prosjektet, sier hun.