— Faget er populært og behovet for plasser er stort. Det har vi tatt inn over oss, sier opplæringsdirektør i Hordaland Svein Erik Fjeld.

I dag er det 239 plasser innen media og kommunikasjon i fylket, fra høsten økes det til 445.

Idrettsfag og Drama er de andre fagene som trekker lykkeloddet.

«Alt» blir nytt

Omleggingen av de videregående skolene vil skje høsten 2006, og er den største omveltningen i de videregående skolene siden Reform-94 i 1994.

Den nye reformen «Kunnskapsløftet» snur opp ned på de videregående skolene slik de ser ut i dag. Fag blir annerledes sammensatt, timefordelingen endres og studieretninger erstattes av utdanningsprogram. I tillegg får elevene nye læreplaner.

Hordaland er et av fylkene som har fått flest elevplasser i de private skolene, og

kampen mot de private er en viktig grunn til at fylkeskommunen nå satser så stort på media og kommunikasjon og drama.

Bredt i distriktene

I Hordaland går ca. 18.000 elever i offentlige videregående skoler. Det er godkjent ca. 2400 plasser i private skoler.

Fylket har vært kritisk til etableringen av så mange private plasser, og frykter at nedlegging av offentlige skoleplasser kan bli resultatet.

Distriktsskolene skal ha et bredt tilbud, mener opplæringsavdelingen, som har lagt den nye kabalen. I Bergen og andre større sentra ser fagfolkene for seg noe mer spesialiserte tilbud.

I dag skal opplærings- og helseutvalget i fylket behandle den store omleggingen.