En innsatt ved Bergen fengsel, avdeling Osterøy, fant seg ikke i at han ble nektet å se en lovlig pornofilm. Han klaget til Kriminalomsorgen region vest, og fikk medhold.

Nå protesterer ansatte og fagforeningen KY (Kriminalomsorgens Yrkesforbund).

— Ingen menneskerett

— Det ligger kanskje i menneskets natur å søke mot det pirrende, men jeg mener det gir en helt gal signaleffekt å la innsatte se pornofilmer. Noen av de innsatte er dømt for voldtekter og grov seksuell vold. Det er ikke en menneskerett å se porno. Frihetsberøvelse innebærer at man ikke kan gjøre alt som er tillatt ute i samfunnet, sier KY-leder Knut Are Svenkerud.

Han mener det vil være umulig for de ansatte å sjekke om filmene er lovlige, eller om de for eksempel inneholder barneporno.

— Vi kan ikke vite hvem som har forseglet filmene. Innholdet kan være et annet, selv om emballasjen ser original ut. I tillegg kan pornobruk være negativt for arbeidsmiljøet, sier Svenkerud.

- Sinne og frustrasjon

Saken skal ha skapt sterke reaksjoner blant ansatte i fengselet på Osterøy. «Personalet står samla mot tiltaket. Sinnet og frustrasjonen mot leiinga i Region Vest er merkbar», heter det i et anonymt brev BT har mottatt.

Svenkerud peker også på at det i praksis blir innsatte som har fått tildelt PC til undervisningsformål, som vil ha mulighet til å se filmene. Andre innsatte har normalt ikke tilgang til DVD-spiller på cellen.

— Jeg oppfatter dette som en helt ny praksis, og det overrasker meg stort. Det har ikke vært tatt opp med organisasjonene, sier Svenkerud.

Men lovlig pornografi, inkludert DVD-er, har vært tilgjengelig for innsatte i flere år, ifølge assisterende regiondirektør Leif Waage i Kriminalomsorgen region vest.

— Det er ikke snakk om noe nytt regelverk. Vi forholder oss til norsk lov. Vi har fått en klage fra en innsatt, og har behandlet den i tråd med at lovlig pornografi skal kunne benyttes av de innsatte som ønsker det. Svenkerud må her være dårlig informert, sier Waage.

- Kan være positivt

Han peker på hovedprinsipper i norsk kriminalomsorg – at de innsatte ikke skal underlegges strengere restriksjoner enn det som er nødvendig for å gjennomføre straffen, og normalitetsprinsippet.

— Onani og lovlig bruk av pornografi tilhører privatsfæren, og regnes som normalt. De innsatte skal behandles med respekt. Ansatte er vant til å jobbe med mennesker og vant til at de kan komme tett på intime, personlige forhold, sier Waage.

— Har dere diskutrert restriksjoner for sedelighetsdømte?

— Det er ingen forskning som tilsier at normal, lovlig porno er skadelig for sedelighetsdømte. Tvert imot vil det være positivt hvis innsatte som er dømt for straffbare seksuelle handlinger, vil bruke lovlig porno i stedet, sier Waage.

KAN IKKE NEKTE: Assisterende regiondirektør Leif Waage forsvarer de innsattes rett til å se lovlig porno.
LIV SKOTHEIM