Metoden kombinerer oppdaterte statistiske data med spørreskjema og dybdeintervjuer med kilder i miljøene som opplever rus – blant annet utelivsbransjen, ungdomsskoleelever og rusmisbrukerne selv.

Hensikten er å gi oppdatert informasjon til politikere, fagfolk og andre, slik at det kan settes inn tiltak på et tidlig tidspunkt når nye rustrender oppstår.

De siste månedene har Jane Mounteney og Liv Flesland presentert prosjektet på konferanser i Australia, Portugal og Sverige. Blant annet har ordførere fra EU og Latin-Amerika fått lære om metoden.