ARNE COLLIANDER

Hver lugar skal gjennomgås, og eiendelene registreres og sendes til Filippinene.

Buensoeso hadde ferie hjemme på Filippinene da han hørte om ulykken.

— Det var et tungt slag å miste så mange av mine kolleger. Ulykken fremstår som ufattelig. Det setter også følelser i sving å se «Rocknes» ligge her, sier han.

Skal gjennom hele skipet

I går ble den nest siste omkomne hentet ut av «Rocknes». Politiet er nå i gang med å gjennomsøke de delene av fartøyet som dykkerne ikke har saumfart før.

— Vi har ikke gitt opp håpet om også å finne den siste savnede om bord, sier informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt.

Han vil ikke bekrefte Bergens Tidendes opplysninger om at vedkommende skal ha blitt sett på dekk like før «Rocknes» kantret.

— Vi kommer til å gå grundig gjennom hele båten. Det er umulig å si hvor lang tid det vil ta, men det kan bli snakk om noen dager, sier Hillestad.

På grunnplanet

Den nest siste savnede ble funnet på A-dekket, grunnplanet i akterseksjonen. Den omkomne filippineren ble tatt i land ved 12-tiden i går, og noe senere fraktet bort i begravelsesbil. Liket vil bli identifisert ved Gades institutt. Også den siste savnede er fra Filippinene.

Politi og brannvesen må gå varsomt frem når de tråler «Rocknes» innvendig.

— Det lukter olje nesten over alt. Vi må forsikre oss om at vi ikke utsetter mannskapene våre for farlige gasser, sier Hillestad, som selv var om bord i «Rocknes» i går formiddag.

— Løse takplater og avrevne dører vitner om at det må ha vært kolossale krefter i sving da båten gikk rundt, sier han.

På rett kjøl

Ved middagstider i går var Jebsen-kjempen kommet så godt som på helt rett kjøl. Båten rettet seg mer og mer opp bare i løpet av de to timene BTs medarbeidere var på stedet. «Rocknes» fløt da på egen oppdrift.

Bergingsmannskapene fortsatte arbeidet med å pumpe vann ut av havaristen. Deler av maskinrommet var fortsatt fylt med vann, og der kunne ikke politiet bevege seg i går.

Det er ennå ikke tatt stilling til når «Rocknes» vil bli slept til BMV på Laksevåg. Først etter at steinlasteren er grundig inspisert, vil det bli endelig avgjort om båten vil bli reparert. Denne beslutningen vil bli tatt av forsikringsselskapene.

TATT I LAND: Den nest siste savnede etter «Rocknes»-forliset ble i går tatt i land og kjørt bort i begravelsesbil.