Førstemann sto utenfor klokken 6, klar til å stemme på et nytt parlament i hjemlandet.

Bartek Zadrejkowski driver sin egen bedrift i Norge, og var innom valglokalene senere på kvelden.

– Dette er en viktig dag for oss. Jeg håper på en del forandringer i parlamentet, for å si det sånn, og det er fantastisk at jeg får muligheten til å gjøre min borgerplikt også her i Bergen, sier han, og putter valgsedlene i urnen.

Polakker med stemmerett kan stemme i utlandet, men må registrere seg ved det nærmeste valglokalet på forhånd. Tidligere har lokalet i Oslo vært det eneste alternativet i Norge.

Valginitiativ fra Bergen

Valgkomiteen i Bergen holdt åpent helt til klokken 20, men allerede tidlig på ettermiddagen hadde over 80 prosent av dem som hadde registrert seg besøkt den katolske skolen for å stemme.

– Det største rushet kom mellom 13 og 16, i forbindelse med messen i St. Paul kirke. Dagen blir lang, men det har gått kjempefort, sier leder for valgkomiteen i Bergen, Bibianna Anna Szumañska-Pajchel.

Det er bare rundt en måned siden hun og andre polakker tok initiativet til avholdelsen av valg i Bergen.

– Tidligere har vi ikke vært mange nok på Vestlandet, men det har kommet til mange flere de siste årene. Så vi aksjonerte, og sendte mange brev og e-poster med underskrifter til ambassaden. For tre uker siden fikk vi tillatelse, sier nestleder i komiteen, Zuzanna Dorota Wojakiewicz.

Både symbolsk og praktisk

Valgdeltakerne kom helt fra Stavanger, Haugesund, Ålesund og Fitjar for å stemme, og komiteen er stolt over å ha rekruttert og registrert 500 personer på de korte ukene de hadde til rådighet. De spredte informasjonen via nett, kirken, de store bedriftene og bekjente.

– Og neste gang går det enda bedre, sier Wojakiewicz.

Fra ambassaden i Oslo kom Piotr Semeniuk for å kurse komiteen i forskrifter og regler, i tillegg til å fungere som sekretær på selve valgdagen. Urner og valgavlukker fikk de låne av Bergen kommune, og lokale av St. Paul skole, som for øvrig også huset sitt første valg noensinne.

– Å kunne delta i valget har stor symbolsk betydning gjennom tilhørighet med det store polske samfunnet. De fleste har familie i Polen, og mange er bare utenlands midlertidig. Dermed har også valgdeltakelsen en stor praktisk betydning, sier komitéleder Szumañska-Pajchel, som fornøyd kunne sende oversikten over bergensstemmene til ambassaden i Oslo.

– Interessen for valget blant polakker i utlandet er stor. Mange er svært engasjert og følger situasjonen tett, sier hun.

TAKKNEMLIG BORGERPLIKT: Sylwester Wesotowski er bare midlertidig i Norge, og var takknemlig for å kunne stemme i Bergen. ¿ Det er viktig å bruke stemmeretten. Forhåpentligvis kan det forandre noe til det bedre i Polen, sier snekkeren. Til venstre Julia Danowska, datteren til en i valgkomiteen.
Eirik Brekke
ET LITE STYKKE POLEN: Førstemann sto klar utenfor da valglokalet åpnet klokken seks, og det ble en lang dag for de ti medlemmene i valgkomiteen. Fra venstre: Grzegorz Radziukiewicz, Grzegorz Danowski, Dorota Katarzyna Goplen og Bibianna Anna Szumañska-Pajchel.
Brekke, Eirik