— Strømmen av polakker er kommet uforberedt på oss. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, sier sokneprest Alois Arnstein Brodersen.

Kirken er nå overfylt ved de polske messene St. Paul har den tredje søndag i hver måned klokken 15. Det spesielle er at den fylles av menn. Mens det tradisjonelt er kvinner som er i flertall ved de fleste gudstjenestene, er det alt overveiende menn i sin beste alder som benker seg ved de polske messene. Gudstjenestene er ikke minst arbeidsinnvandrernes gudstjeneste.

— Kirken betyr veldig mye for polakkene. At den katolske kirken er den samme her som i Polen har også noe å si, mener soknepresten.

Gjennom årene har St. Paul opplevd mange bølger av innvandrere. Chilenere, vietnamesere og innvandrere fra flere andre verdenshjørner har søkt til kirken. Det har medført så stor trengsel ved hovedmessene søndagene at det knapt er ledige plasser å oppdrive i trappene.

En rekke polakker er fra før knyttet til St. Paul. Det betyr mye for de nye polakkene at de møter landsmenn i kirken som både kan norsk og deres eget språk. De polske messene hver måned holdes av en polsk prest fra Oslo.

  • Å skaffe en fast prest som snakker polsk, er ikke gjort over natten. Vi hadde trengt en som kunne reise over hele Vestlandet, siden det nå er kommet svært mange polakker til vår landsdel, sier Alois Arnstein Brodersen.

Han ser at den katolske kirken kan lære noe av Sjømannsmisjonen på dette feltet.

TRENGSEL: Sokneprest Alois Arnstein Brodersen gleder seg over økt tilstrømning, men vet ikke helt hvordan kirken skal takle den.