Skorupski var førstemaskinist på den norskeide tankeren MS «Sallie Knutsen». Under lossing med kran ble han truffet i hodet av en pallegaffel og døde momentant. Ulykken skyldtes at kranvaieren røyk.

Tampen på vaieren var festet med såkalte uboltklemmer. Disse klemmene har vært forbudt på kran— og løfteutstyr i Nordsjøen, på norske skip, og i landbasert industri i store deler av verden.

Ble forelagt dokument

Meldingen om ektemannens og familieforsørgerens tragiske bortgang ble mottatt med sjokk og fortvilelse hjemme hos konen Ewa Skorupska i Warszawa. To dager senere var hun og barna Katarzyna (16) og Kacper (18) på plass i Bergen. Familien hevdet i en større reportasje i BTMagasinet 10. mars i fjor at en representant for skipets eier, V. Ships, presenterte dem for en avtale som ville gi dem 100.000 dollar i dødserstatning. Betingelsen skal ha vært at de skrev under på at de frasa seg alle fremtidige rettigheter, søksmål og krav mot operatør V. Ships og rederiet.

Ewa Skorupska nektet å skrive under på dokumentet hun ble forelagt.

Moral

Gjennom bekjente ble de etterlatte satt i kontakt med advokat Hilde Cecilie Matre. Hun arbeidet lenge med saken, og mener den like mye handler om moral som juss.

— Diskusjonen rundt sosial dumping av arbeidere fra tidligere østblokkland er veldig aktuell her, mener advokat Matre.

Nå har hun overlatt saken til advokat David Hilton i et annet advokatfirma. Han har tatt ut stevning mot operatøren V. Ships Norway og rederiet Knutsen Bøyelaster VI KS.

— På vegne av de etterlatte har jeg fremmet krav om erstatning for tapet av familiens forsørger, sier David Hilton.

Mellom to og tre millioner

Det eksakte erstatningskravet er ennå ikke utformet, men advokat Hilton antyder at det vil ligge på mellom to og tre millioner kroner.

Saken kommer opp for Nordhordland tingrett i midten av november.

Det har vært kontakt mellom partene på forhånd. Tankskipets operatør og rederi erkjente tidligere ikke erstatningsansvar, men har, ifølge advokat Hilton, senere endret syn på dette.

— Slik jeg oppfatter saken, dreier den seg nå om erstatningens størrelse, sier han.

Det bekrefter motpartens prosessfullmektig, advokat Lars Inge Ørstavik i advokatfirmaet Wikborg & Rein.

Uenige om beløpet

— Familien skal få full erstatning, men vi er uenige om størrelsen på den, sier han.

Ewa Skorupska og familien ble satt i en vanskelig økonomisk situasjon da familieforsørgeren falt fra. Foreløpig har de fått utbetalt 100.000 amerikanske dollar i erstatning.

— Vi mener vel at dette er dekkende, og at vi har strukket oss langt. Vi savner dokumentasjon på at familien Skorupska er påført så store fremtidige økonomiske tap at det forsvarer et høyere erstatningsbeløp, sier advokat Ørstavik.

Enken og barna er innvilget fri rettshjelp av staten.

JAN M. LILLEBØ (ARKIV)