Sogn og Fjordane er dermed det fylket i landet som kan vise til den største prosentvise auken i polsalet.

Dei fylka som kjem nærmast er Sør-Trøndelag (+7,7prosent ), Hedmark (+6,9 prosent) og Oppland (+6,7 prosent).

Forklaringa på den store auka i Sogn og Fjordane skuldast at det her vart opna to nye polutsal i 2002 – i Stryn og Årdal, melder Firda.