Allergiplagene kan være så alvorlige at det fører til dårlige skoleresultater. En omfattende studie som nylig ble gjennomført i England bekrefter at allergisymptomer kan ødelegge eksamensresultatene. Studien viser at nesten annenhver student som gikk opp til eksamen med allergisymptomer, fikk dårligere resultat enn oppnådde prøveresultater utenom pollensesongen.

Nyseprøve — Eksamen er ofte en spesiell prøvelse for meg, sier pollenallergiker Marius Danielsen (24).

— Det hender det renner så fra øyne og nesen at det drypper ned i papirene, sier lærerstudenten som akkurat nå forbereder seg til avsluttende lærereksamen ved Høyskolen i Bergen.

Danielsen har vært plaget med pollenallergi i ti år.

— Våren er jo eksamenssesong. Derfor har jeg i praksis slitt med snufsing og snue på hver eneste eksamen jeg har hatt. Ofte har det vært vanskelig å konsentrere seg, sier han.

Strevsomt Likevel syns han det er å gå vel langt og slå fast at resultatene hadde vært bedre om han hadde vært foruten astmaplagene.

— Men det koster ekstra krefter for oss som er allergiske mot pollen å gjøre en god jobb. Utvidet eksamenstid eller eksamen utenfor pollensesongen hadde vært det aller beste.

— Har du søkt om å få bruke lengre tid på eksamen på grunn av allergien?

— Jeg har forsøkt. Men jeg har alltid vært for seint ute med søknaden.

Danielsen forteller at mange skoler og læresteder har svært strenge regler for å få endret eller utsatt eksamen.

— Det burde vært enklere. En legeerklæring burde være nok til automatisk å få utvidet eksamenstiden med for eksempel to timer på en sekstimers eksamen, sier han.

I vår skal Danielsen ha hjemmeeksamen.

— Da kan jeg styre arbeidsdagen min selv og håper at det gir meg kontroll både over astmaplagene og eksamensoppgaven, sier han.

Ikke syting Det er ingen tvil om at allergiplager kan påvirke skoleprestasjoner i negativ lei, sier Sverre Steinsvåg, overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus.

Han forteller at det ikke er gjort norske studier av allergikeres prestasjoner i forhold til skoleresultater.

— Men vi vet at pasientene våre sliter med å prestere både på jobb og skole i de periodene sykdommen rammer.

Han peker også at pollenallergi er svært utbredt blant ungdom.

— Vi regner at så mange som 20 prosent har symptomer på pollenallergi. Rigide eksamensregler kan hindre mange av disse i å yte sitt beste under eksamen. Utvidet eksamenstid ville trolig være til stor for plagede skoleelever og studenter.

Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole har alle ordninger for tilrettelegging av eksamen for studenter med spesielle behov. Lærestedene krever dokumentasjon på behovet og studentene må søke i god tid på forhånd. Ingen av har oversikt over hvor mange som innvilget søknad om tilrettelagt eksamen på grunn av pollenallergi.