— Vi er skuffet over avgjørelsen. Vi føler de har sett vekk fra alt det John har sagt, sier Ann-Elisbet Røssland, konen til Trevor Jonathan Caine (65).

Caine selv var ikke tilgjengelig for kommentar lørdag. Konen uttaler seg derfor på hans vegne.

Caine anmeldte to politimenn i vår.

Spesialenheten for politisaker har nå etterforsket saken ferdig. I vedtaket står det at saken henlegges fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

Videopptak støtter forklaring

Det var på Sjølinjen torsdag 2. mai Caine ble stanset av en UP-patrulje og pågrepet. 65-åringen ble lagt i bakken og hentet av ambulanse.

Spesialenheten har gått gjennom lydlogg fra politiets samband og brukt avhør av Caine, flere politifolk og ambulansepersonell. De har også vurdert legevaktundersøkelse, samt lyd- og bildeopptak fra patruljebilen.

Av samtalen mellom de to politibetjentene i UP-bilen går det frem at Caine kjørte med kort avstand til dem og de observerte at han brukte mobiltelefonen, står det i vedtaket.

Politibetjentene har forklart at Caine nektet medvirke til kontrolll, vise førerkort og å komme ut av bilen. De sier også at han satte seg kraftig til motverge. Spesialenheten skriver at videoopptak støtter deres forklaring.

- Hasardiøs kjøring

Beskyldningene fra Caine mot politifolkene omfattet både hasardiøs og trafikkfarlig kjøring med en sivil UP-bil og politivold. Caine har, ifølge rapporten, forklart at han ble slått med knyttneve i ansiktet og en av betjentene satte et kne i brystkassen hans, og at kneet etter hvert ble liggende mer mot halsen, slik at han ikke fikk puste.

Den ene politibetjenten sier at han ikke på noe tidspunkt hadde kneet eller foten på brystet til Caine, men at 65-åringen fikk en form for anfall etter at håndjernene var tatt av igjen. Fokuset ble da flyttet over mot å yte helsehjelp.

Flere lesere kontaktet BT etter at Caine sto frem i avisen.

— Jeg så UP-bilen, og den kjørte skikkelig bajas, sa en kvinne som kjørte bak bilen fra Utrykningspolitiet på Sjølinjen.

— Ikke bevist

Spesialenheten slår fast at etterforskningen ikke har bevist at Caine var bevisstløs, eller at bevisstløsheten var en følge av måten politiet grep inn. «Å oppnå kontroll på ved person ved å legge ham ned på bakken er en alminnelig og ofte brukt framgangsmetode fra politiets side», står det i rapporten. Den finner det heller ikke bevist at Caine ble slått med knyttet neve. «Spesialenheten anser det sannsynlig at hudavskrapningene på venstre side av Caines ansikt er et resultat av at han ble dratt ut av bilen og kontakt med bakken.»

Spesialenheten kan videre ikke se at politiet kan kritiseres for å ha stanset og kontrollert Caine. Den mener Caine hadde mulighet til å rette seg etter politiets pålegg. Politibetjentene mistenkte at sjåføren var ruset eller mentalt ustabil.

Spesialenheten kritiserer politimennene for ikke å ha vært mer koordinert, siden den ene betjenten ikke fikk med seg at kollegaen hadde fjernet nøkkelen fra tenningen. Men dette anses ikke som straffbart.

Vedtaket slår fast at det ikke finnes bevis for at sjåføren av patruljebilen har kjørt uaktsomt.

Pressemelding

I utgangspunktet ville ikke Spesialenheten kommentere saken før etter helgen, men lørdag kom det likevel en pressemelding fra sjefen for spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Der oppsummeres vedtaket.

«Det kan etter Spesialenhetens vurdering ikke rettes kritikk mot patruljen for at de besluttet å stanse bilføreren (...)Føreren hadde etter patruljens vurdering utvist en uvanlig kjøreatferd og gjort seg skyldig i flere brudd på vegtrafikklovgivningen» skriver han blant annet.

Spesialenhetens vedtak om å henlegge saken kan av partene klages over til Riksadvokaten.

- Ikke overrasket

Advokat Erik Mjell representerer de to polititjenestemennene. Han forteller at henleggelsen ikke kommer som noen overraskelse.

— Dette har vi ventet på. Videoen og bevisene viser at de ikke kan bebreides i denne saken.

— Er de lettet over henleggelsen?

— Det er klart de er lettet, det er jo alle i en slik situasjon. Men det kom ikke som en overraskelse. De har hele tiden vært veldig klar på at de ikke har overtrådt noen bestemmelser i denne saken, og at de gikk særdeles forsiktig fram.

STANSET: Trevor Jonathan Caine hevder han ble utsatt for vold fra politiets side da han ble stanset på Fjøsanger torsdag 2. mai like før klokken 19.00.
PRIVAT