— Jeg tar Statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Jeg kommer ikke til å bringe saken inn for domstolen. Noe mer ønsker jeg egentlig ikke å si om avgjørelsen, sier en ordknapp Braanaas til bt.no.

Påtaleunnlatelse er den mildeste straffereaksjonen her til lands. I praksis mener Statsadvokaten at Braanaas har brutt loven, men at lovbruddet er så lite at det ikke kvalifiserer til en straffesak.

- Brudd på taushetsplikten

Det var i desember i fjor at politiinspektøren, som er ansvarlig for påtaleembetet i Hordaland politidistrikt, klaget til Politidirektoratet over varetektskrisen i Bergen.

Direktoratet svarte med å anmelde inspektøren til Politiets særskilte etterforskningsorgan (Sefo) for brudd på taushetsplikten. Årsak: Klagen hans, der syv varetektsfanger var nevnt med navn, var gitt videre til TV 2.

— Sensitive opplysninger er kommet uvedkommende i hende ved at en ansatt i Bergen politidistrikt har videreformidlet et internt brev usladdet til TV 2. Det vurderer vi som svært alvorlig, sa assisterende politidirektør Hans Sverre Sjøvold i Politidirektoratet til Bergens Tidende.

- Urimelig

Braanaas reagerte meget sterkt på at det ble satt i gang etterforskning.

— Jeg synes det er helt urimelig av Politidirektoratet å reagere på denne måten. Dette er en bagatell, og etterforskningen tjener ikke til noe annet enn å fjerne fokuset fra varetektssituasjonen, sa han til Bergens Tidende.

— Jeg står for det jeg sa den gang, men vil ikke utdype med ytterligere kommentarer, sier Braanaas nå.

Kriminalsjef ved Hordaland politidistrikt, Svein Erik Krogvold, ønsker heller ikke å kommentere saken.

— Men jeg ser ingen grunn til at reaksjonen fra Statsadvokaten skal få yrkesmessige konsekvenser for Braanaas, understreker han.

Det har ikke lyktes bt.no å få kontakt med førstestatsadvokat Walter Wangberg.