Høyesterett har opphevet dommene mot Atle Johan Løvaas på grunn av en saksbehandlingsfeil i politiet.

Det betyr at homøopaten må belage seg på at det kan bli en helt ny runde i tre rettsinstanser de kommende årene.

— Vi avgjør dette innen en uke eller to, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg om saken.

Politiet skulle ikke avgjort

Problemet er at det var politiet som tok ut tiltale i saken. Nå har Høyesterett fastslått at saken var av en så alvorlig karakter at det var statsadvokaten i Hordaland som skulle ha tatt ut tiltale.

— Bestemmelsen sier at brudd på Lov om alternativ behandling har en strafferamme på tre måneders fengsel. Det politiet imidlertid ikke så, var at ved særdeles skjerpende omstendigheter er strafferammen to års fengsel, sier assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre.

Dersom en sak har en strafferamme på mer enn et år, har ikke politiet lenger såkalt påtalekompetanse, og må overlate til statsadvokaten å ta ut tiltale.

Jahre er overrasket over at feilen kunne gå hele veien fra politiet via, statsadvokaten, Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett før den ble oppdaget i Høyesterett.

— Jeg har aldri vært med på at en slik tabbe har kommet helt til Høyesterett. Vanligvis blir det oppdaget lenge før. Det er veldig viktig å lese hele bestemmelsen i loven, spesielt i forbindelse med en ny lov, sier Jahre.

Wangberg på sin side mener det er et diskusjonstema om det var en tabbe.

— Politiet vurderte det vel slik at det ikke var skjerpende omstendigheter i saken, og at det derfor ikke var naturlig for statsadvokaten å se nærmere på det. Men med Høyesteretts konklusjon vet vi jo nå at dette var feil, sier Wangberg.

- Synd ikke å få prøvd saken

Jahre og Wangberg er imidlertid helt enige om at det var veldig synd å miste muligheten til å få prøvd saken for Høyesterett.

— Et av de springende punktene var om diagnostisering er behandling. Lagmannsretten slo fast at det er det ikke, mens den gamle kvakksalverloven var klar på at diagnostisering er behandling. Dette er et spørsmål som er viktig å få avklart, sier Wangberg.

1. januar 2004 erstattet Lov om alternativ behandling den 67 år gamle kvakksalverloven. Løvaas var den første som ble tiltalt etter loven. Påtalemyndigheten vil svært gjerne få prøvd saken for Høyesterett, for å få etablert rettspraksis på området.

Statsadvokaten innrømmer imidlertid at han har fått et stort dilemma på pulten med denne saken.

— Det er i hvert fall ikke Løvaas sin feil at dommene er opphevet. Og vurderingen er om det er det prinsipielle spørsmålet eller det menneskelige hensynet som skal veie tyngst, sier Wangberg.

Påtaleansvar i Hordaland politidistrikt, Gunnar Fløystad, ønsker ikke å uttale seg om saken.

Riksadvokaten kommer på grunn av denne saken til å sende ut et skriv til alle landets påtaleenheter, for å påpeke at bestemmelsen i lovene må leses nøye før det blir tatt ut tiltale.

ET STORT DILEMMA: Førstestatsadvokat Walter Wangberg må avgjøre hvor vidt Løvaas-saken skal opp på nytt etter at Høyesterett har opphevet dommene fra Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett på grunn av en polititabbe. ARKIVFOTO:KNUT STRAND
RUNE SÆVIG