• Hørselshemmede er avskåret fra å delta i svært mange kommunestyrer.

Det sier Tore Svane, fylkesleder i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Han er oppgitt over at 73 prosent av norske kommunestyresaler ikke har installert teleslynge. Det går frem av en undersøkelse forbundet har gjennomført.

— Dette er ingen bedring siden 2003, da vi sist gjennomførte undersøkelsen, sier Svane.

Av Hordalands 33 kommuner har 18 svart på HLFs spørsmål. Av dem svarer tolv kommuner at de ikke har tilrettelagt kommunestyresalene for hørselshemmede.

Hordalands største kommune Bergen svarte ikke HLF. På spørsmål fra bt.no opplyser bystyrets kontor at Bergen har installert teleslynge i bystyresalen og teatersalen. Sistnevnte brukes til å gjennomføre mange av komitemøtene.

Lovet i ti år

Ifølge HLF sliter 15 prosent av befolkningen med en form for hørselshemming.

— Disse menneskene må inkluderes sosialt, kulturelt og i politisk arbeid. Det synes å mangle på viljen i mange kommuner, mener Svane.

Fitjar kommune lovet HLF for ti år siden at de skulle installere teleslynge. Ingenting har skjedd.

— Det har skyldtes en dramatisk dårlig kommuneøkonomi. Med 20 millioner kroner i underskudd har vi ikke hatt mye valgfrihet, sier Fitjar-ordfører Agnar Aarskog (Ap).

Men nå går kommunen mot bedre tider, tror han.

— Jeg ser ikke bort fra at teleslynge kan komme på plass raskt, sier Aarskog.

Christian Lura