Striden om tungtransporten over Haukeli har skapt et voldsomt engasjement, helt inn på Løvebakken.

Bakgrunnen for den betente trafikkrangelen er at Statens vegvesen i desember i fjor varslet at det ville iverksette kontroller på Haukeli (E134), for å sjekke at høydebegrensningene ble overholdt. Mellom klokken 06 og 22 er det kun tillatt for opp til 4 meter høye vogntog å passere, nattetid er grensen 4,1 meter.

Førere som brøt disse påbudene, ville bli anmeldt. Så langt er kun én kontroll blitt gjennomført.

— Vi hadde en døgnkontroll på Seljestad og Haukeliseter i desember. Den gang ble ti sjåfører anmeldt, sier Arnfinn Ansok, distriktssjef i Statens vegvesen, region vest.

Dermed braket det løs. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) gjennomførte egne lasermålinger i de omstridte tunnelene, og kom frem til at tunnelene kunne tåle høyere kjøretøy enn det Statens vegvesen gikk inn for. Krangelen endte på Stortinget.

Lang omvei

En tverrpolitisk gruppe fremmet like før jul et privat lovforslag, et såkalt dokument 8-forslag. Kravet var at det måtte iverksettes tiltak umiddelbart for å åpne veien for 4,2 meter høye vogntog.

— Haukelivegen er hovedåre for transport mellom Grenlandsområdet i øst og Sunnhordland og Stavanger i vest. Disse begrensningene fører til at sjåfører må kjøre store omveier, enten via E39 på Sørlandet, eller en av overfartsårene lenger nord, sier Jorunn Ringstad (Sp), første nestleder i samferdselskomiteen.

Hun peker på at omkjøringene får konsekvenser for miljøet, i tillegg store ekstrautgifter for transportbransjen og næringslivet på begge sider av landet.

— Etter det vi har fått opplyst, har transportbedriftene og deres organisasjoner gjentatte ganger tatt kontakt med Statens vegvesen for å finne løsninger, men de har åpenbart hatt problemer med å få gjennomslag. Slik som jeg ser det, er veivesenet et serviceorgan. De skal ikke være en stat i staten. Når det gjelder service, har de tydeligvis et stort forbedringspotensial, sier Ringstad.

I arbeidet med saken har komiteen blant annet gjennomført en høringsrunde med berørte parter.

Nestenulykker?

— Denne saken burde aldri endt i Stortinget. Den kunne vært løst på et lavere nivå, nemlig hos Statens vegvesen, mener Ringstad, som legger til at saken er den mest tidkrevende dokument 8-saken komiteen noensinne har behandlet.

Komiteen har også hatt en lengre brevkorrespondanse med Samferdselsdepartementet.

— Slik som jeg ser det, har departementet imøtegått sine egne påstander gang på gang, særlig når det gjelder påstanden om at kjøretøy må kjøre midt i veibanen for å kunne ta seg gjennom tunnelene. De har heller ikke klart å legge frem dokumentasjon for en «rekke alvorlige hendelser og nestenulykker», som de påstår har funnet sted i disse tunnelene, sier Ringstad.

Samferdselskomiteen vil nå gjerne ha svar på hvorfor det er innført spesielle begrensninger for trafikken på Haukeli, til tross for at det finnes en rekke andre tunneler rundt i landet som er like lave.

Likebehandling

— Vi etterlyser en likebehandling. Det kan ikke være slik at tunnelen på Haukeli blir behandlet spesielt strengt, dersom dette ikke gjelder andre steder, sier Ringtad.

Etter planen skulle komiteen legge frem sin innstilling i dag, men dette utsettes nå i påvente av nye høydemålinger i tunnelen. De vil bli gjennomført i ettermiddag, med representanter fra Norges Lastebileier-Forbund, Haukelivegen AS og Statens vegvesen til stede.

— Vi kan ikke holde på å krangle frem og tilbake om centimeter. Når andre har vært inne med måleapparat og kommet frem til andre resultat, er vi nødt til å få en avklaring. Det vil vi få nå, sier distriktssjef Ansok hos Statens vegvesen.