Det er Anne Grete Strøm Erichsen som nå vil ha hele Hordalandsbenken med på et felles møte med Statoil og Hydro om den siste store utbyggingsfasen av Troll-feltet. Her vil de støtte Statoils forslag om å føre gassen fra Troll-Vest i land på Kollsnes og gå imot Hydros alternativ med å eksportere den direkte ut av landet, uten å være innom Norge.

Stortingsrepresentanter fra samtlige partier i Hordaland sier at de støtter et slikt initiativ og vil gjerne være med på et møte for å få Troll-gassen til Øygarden. Til og med SV er med på det, men forutsetter da at gassen brukes til industriformål og ikke til gasskraftverk.

Vil prege industrien lenge

BT skrev i går at Statoil og Hydro for første gang i historien har gått sammen i et felles prosjekt for å finne en utbyggingsløsning på den siste fasen av feltet som heter Troll Videreutvikling. Den blir den største av de gjenværende utbyggingene sør for Barentshavet, og den sist muligheten til virkelig å bygge ny infrastruktur. Statoil og Hydro vurderer nå tre utbyggingsløsninger og skal i løpet av høsten prøve å bli enige om en av disse.

-Det store prosjektet som ble presentert i BT i går var en utrolig gledelig melding om et kjempeprosjekt som vil prege leverandørindustrien og oljemiljøet i Hordaland i mange år fremover, sier Strøm-Erichsen som forlater bypolitikken og blir stortingsrepresentant fra høsten.

Har drevet lobby før

-Som politikere må vi være opptatt av hva som gagner Norge av de utbyggingsløsninger som nå diskuteres. Og det kan ikke være tvil om at gass til land gir store muligheter for videre industriutvikling. Hun viser til LNG-fabrikken på Kollsnes som allerede skal utvides og Vestprosessanlegget på Mongstad.

LNG-fabrikken ble til etter kraftig politisk press, blant annet fra Strøm-Erichsen som den gang var byrådsleder i Bergen.

Se på Møre og Romsdal

Nå viser hun til den politiske mobiliseringen som Møre og Romsdal fikk til da det var snakk om å sende gassen fra Ormen Lange feltet direkte ut av landet i stedet for å føre den i land til Romsdalskysten.

-Jeg kunne derfor tenke meg å ta et initiativ overfor Hordalandsbenken og be om et møte med Statoil og Hydro om denne saken, sier hun.

Strøm-Erichsen minner om at dette er den siste av de virkelig store mulighetene til å bygge ny olje— og gass infrastruktur i nærområdet.