Leknes, som er politisk rådgiver i Fornyings— og administrasjonsdepartementet, sier prinsippet om at ledige jobber skal gå til den best kvalifiserte søkeren gjelder i hele offentlig sektor.

— Men det finnes et unntak i en forskrift til Tjenestemannsloven. Der heter det at dersom noen er funksjonshemmet eller yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, kan en slik søker ansettes selv om andre søkere er mer kvalifiserte, sier han.

Leknes er ikke sikker på om alle statlige virksomheter er kjent med denne bestemmelsen. Tjenestemannsloven gjelder uansett ikke for ansettelser i kommuner eller helseforetak.

Arbeids- og integreringsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til blant annet arbeidsmarked, arbeidsmiljø og integrering. Da BT tok kontakt om denne saken i går, henviste de til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.