DET KLOKESTE REGJERINGEN Stoltenberg kom frem til i går var at arbeidet med mastene ikke skal settes på vent under arbeidet med ny uavhengig utredning av sjøkabel. Problemet er at dette kunne regjeringen ha kommet med allerede i vinter da den politiske debatten gikk på sitt varmeste internt i regjeringen. Den iskalde vinteren vestpå gjorde at Sp og Ap gjerne ville få en beslutning på bordet allerede da, men møtte motstand fra SV.

Også dersom gårsdagens beslutning om en skikkelig utredningsrunde hadde kommet 2. juli, kunne regjeringen ha kommet mye bedre ut av klemmen. I stedet har Terje Riis-Johansen, med statsråd Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen på slep, brukt sommeren på å male seg inn i et hjørne. Spørsmålet er om Riis-Johansen kommer til å bli stående der når opphisselsen en gang har lagt seg. Allerede i går kom de første signalene om at hans ministerpost kan komme i spill.

Folk på gaten om snuoperasjonen

OLJE— OG ENERGIMINISTEREN brukte store deler av pressekonferansen i går til å understreke viktigheten av at politiske prosesser skal ha legitimitet. Det bør være unødvendig å påpeke at den legitimiteten bør være sikret før et vedtak er fattet - ikke etter. Det er også politisk barnelærdom at det er forskjell på hva som er teknisk mulig og politisk mulig. Underveis i prosessen har regjeringen til alt overmål skiftet retning på argumentasjonen flere ganger. Ved å slå fast at økonomiargumentet ikke lå til grunn, mistet også samfunnsøkonom Stoltenberg muligheten til å appellere til velgernes lommebøker.

AT STYRKEN I MOTSTANDEN fra Vestlandet kom som et sjokk på statsråden, sier noe vesentlig om at lyttepostene departementet og regjeringen har i landsdelen er dårlige. At møtet med Hardangerordførerne kom på et så sent tidspunkt i saken, er også klanderverdig. Men her må også ordførerne ta en del av skylden. Da Statnett inviterte til møte om alternative traseer for en luftlinje tidlig i prosessen, ville de ikke engang møte.

For Ap gjorde det ikke beslutningsprosessen enklere at tradisjonelle støttespillere, som Norsk Industri, viste seg vrangvillig og ba Stortinget bla opp ekstramilliarder til sjøkabling. NHO lot reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim føre debatten for seg, og heller ikke LO har vært så sterke støttespillere som Ap er vant til. Det var en nokså tam Roar Flåthen som støttet regjeringen helt på tampen av sommeren.

EN TYDELIG UKOMFORTABEL Stoltenberg sa gang på gang under pressekonferansen i går at regjeringen har fattet et klokt vedtak. Problemet er at etterpåklokskap er en impotent form for klokskap. Det er også en dårlig vinnerstrategi for et parti som siden i vinter har snakket om en ny satsing på Vestlandet. Foreløpig er satsingen å sammenligne med en flau bris.

Har regjeringen fattet et klokt vedtak? Bruk kommentarfeltet.