Både Unge Høyre og Unge Venstre er skjønt enige om en ting: dagens skolesystem, der elevene ikke har noen innflytelse over hvilket gymnas de skal gå på, fungerer ikke tilfredsstillende.

— Geografiske hensyn settes over den enkeltes elev sine ønsker, sier Lars-Henrik Michelsen fra Unge Venstre.

Unge Høyre er også grunnleggende uenig i dagens system og ønsker å starte en debatt om skolesystemet.

— Fritt skolevalg øker kvaliteten på undervisningen og skolene. Slik det er nå, får skolene sin kvote elever uavhengig av om lærerne er dyktige og undervisningsmiljøet er godt. Slik bidrar dagens ordning til å skjule undervisningskvaliteten. Det ønsker vi å fjerne, sier Harald Victor Hove fra Unge Høyre.

Frykter eliteskoler

En av hovedgrunnene for at fylkeskommunen bestemmer hvor gymnaselevene skal gå, er frykten for å skape eliteskoler.

— A- og B-skoler eksisterer allerede. Men nå er problemet skjult. Ved å skape en konkurransesituasjon for læreinstitusjonene vil kvaliteten heves, sier Hove som ønsker å gå enda lenger i konkurransen mellom skolene. Han foreslår at karaktergjennomsnittet for hver skole kan offentliggjøres, slik at elever kan ha det som pekepinn når de velger gymnas.

— De populære skolene vil få økonomiske midler etter elevtall. Det vil selvfølgelig også utgjøre en trussel for de dårlige skolene som får redusert sin økonomiske støtte og dermed muligheten til å forbedre seg. Det er tøffe kår, men jeg tror det er viktig å synliggjøre forskjellene mellom skolene. Bare slik kan vi gjøre situasjonen bedre, sier Hove.

Foreslår temaskoler

Både Michelsen og Hove foreslår at gymnasene skal selv få velge sin profil gjennom å kunne spesialisere seg på noen felt.

— Temaskoler gjør at ikke bare karakterer avgjør hvilke skoler som er gode. Ved å utforme sitt særpreg kan hver skole tilby fag de er spesialisert på og dermed være mer interessante for elevene, sier Michelsen.

Hans politiske opponent er enig.

— Den største feilen er å behandle alle likt, fordi alle er ulike. Dagens system opprettholder sosiale barrierer ved at elevene plasseres geografisk. Fritt skolevalg vil oppheve disse skillene. Tiden er overmoden for en kvalitetsdebatt om skolevalget, sier Hove.

— Presenterer ikke du en modell som gir en bedre skolesituasjon for de skoleflinke?

— Dagens system straffer de skoleflinke. Konkurransen vil være en kvalitetssikring. Mange skoler har kjørt seg ut allerede. Vi ønsker bare å blottlegge systemet, sier Hove.

MISTER MOTET: Eldri Coll Mossige og Sarah Trovik må selv finne noen med lik poengsum og fagvalg som vil bytte skoleplass med dem. Inntakskontoret kan ikke gjøre noe.
FOTO: VEGAR VALDE