OGNE ØYEHAUG

Alle de tre partiene bak byrådet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, sier ja til reklamefinansiering av leskur, bysykkelstasjoner og offentlige toaletter. Det viser en rundspørring Bergens Tidende har gjort.

Partiene tar imidlertid forbehold om at det må tas estetiske hensyn.

Nestleder i KrFs bystyregruppe, Trygve Birkeland, går lengst i å understreke hva han vil og ikke vil ha:

  • Ikke sentral plassering i nyoppussete byrom.
  • Ikke til hinder for blinde, svaksynte og funksjonshemmete.
  • Toalettene skal tilpasses funksjonshemmete.
  • Forbud mot reklame som fremstiller kvinner, menn eller barn på en krenkende og støtende måte. Reklame som bygger opp om seksualisering av barndommen må forhindres.

Støtte fra Arbeiderpartiet

Også Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter reklamefinansiering. Det samme gjør det største opposisjonspartiet.

-Jeg mener dette er noe vi bør vurdere, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen. Men også hun er opptatt av hvordan det blir seende ut. Hun mener byantikvaren bør være med og avgjøre hvor anleggene og reklamemontrene plasseres.

Bare Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse er mot reklamefinansiering:

«SV kan ikke se at det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for ytterligere kommersialisering av det offentlige rom. Reklamesøyler/montrer som betaling for toaletter, leskur og sykler er vulgært», mener SV.

«Det er altfor mye reklame som forsøpler Bergen by. Vi mener det er en offentlig oppgave å sørge for at det finnes skikkelige leskur, offentlige toaletter og bysykkelordninger, uten at dette skal finansieres ved reklame.»

Det eneste RV og SV kan tenke seg er reklamesøyler som stilles til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner.

20-30 millioner

Leif Nordheim hos Euroskilt i Bergen, et firma som blant annet forhandler leskur til bussholdeplasser, sier at et slikt skur koster mellom 50.000 og 80.000 kroner.

Ifølge planrapporten om reklamefinansieringen er målet å bygge inntil 400 nye leskur på bussholdeplassene.

Kostnadene blir dermed mellom 20 og 30 millioner kroner, en kostnad som den som vinner reklamekontrakten må bære. Også vedlikeholdskostnadene, som anslås til 8-10 millioner kroner, skal bæres at utbyggingsselskapet.