Regionveisjef Ole Chr. Torpp er også positiv til fire felt, og vil ikke nøle med å skaffe de nødvendige ekstramidlene dersom Bergen kommune ønsker det.

Torpp understreker at det saken dreier seg om, ikke er utbygging til fire felts motorvei, men til firefelts vei med kollektivfelt.

— Fire felt på Flyplassvegen vil gi en bedre løsning enn den som er under utbygging i dag. Bussene vil få sammenhengende kjørefelt hele veien på hver side, og dermed bli mye mindre sårbare overfor den øvrige trafikken. Dette vil gjøre situasjonen for kollektivtrafikken mye lettere i dette området i den tiden det tar før bybanen kommer så langt. Det er tross alt en del år til, sier Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

Til komitéen 28. august

Det er også denne løsningen Høyres Monica Mæland går inn for. Det samme gjør Fremskrittspartiets Liv Røssland. De to partiene har ikke flertall i bystyret, men får hjelp av Kristelig Folkeparti.

— Vi er absolutt imot utbygging av Flyplassvegen til firefelts motorvei, men jeg tror jeg kan si at vi vil gå inn for en løsning med såkalt smal firefelts vei, dersom vi får forsikringer om at ytterfeltene vil være reservert for kollektivtrafikken, sier Trygve Birkeland til Bergens Tidende.

Ole Chr. Torpp vil overlate initiativet i saken til Bergen kommune.

— Vi vil ta saken opp på førstkommende møte i komité for miljø og byutvikling 28. august. Jeg har også snakket med min kollega i fylkeskommunen, Tom-Christer Nilsen, om dette, og han vil ta saken opp i fylkesutvalget, sier komitéleder Monica Mæland.

Men der er H, Frp og KrF i mindretall. Med mindre de oppnår støtte fra andre partier, noe som virker lite sannsynlig, vil saken komme til bystyret med negativ innstilling. Første bystyremøte etter 28. august er 29. september. Det er etter valget, men det er fremdeles det «gamle» bystyret som møtes, og der vil Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti danne flertall.

Det vil de også etter valget dersom meningsmålingene slår inn sånn noenlunde.

Uten å spørre

— Utspillet må komme fra Bergen kommune, og dersom det skjer, vil jeg være positiv til å omdisponere midler slik at Flyplassvegen kan utbygges til fire felt. En slik omdisponering må selvfølgelig ses i sammenheng med disponering av midler til Bergensprogrammet, sier Ole Chr. Torpp.

Torpp kan gjøre dette uten å spørre noen som helst dersom merkostnaden med reguleringsendringen ligger innenfor 10 prosent av riksveirammen til Hordaland fylke.

— Denne rammen er i 2003 på 171 millioner kroner, opplyser distriktsvegsjef Olav Finne på veikontoret i Fyllingsdalen til BT.

Dersom merkostnaden skulle overskride 10 prosent av riksvegrammen, må Torpp ta saken opp med Veidirektoratet.