Bilistene som skyndte seg forbi Vangsvatnet ved Voss fredag kveld, fikk seg en ubehagelig overraskelse ved enden av vannet. Der sto utrykningspolitiet klare og vinket inn dem som hadde kjørt for fort. På et par timer ble 11 bilister tatt.

Frykter konsekvensene

Men politiet i Hordaland kontrollerer for få førere, mener Politidirektoratet Nå retter de en advarende pekefinger mot politidistriktene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

  • Hordaland politidistrikt kontrollerte 62.144 førere i 2009. Målet var 100.000.
  • Sogn og Fjordane politidistrikt kontrollerte 12.883 førere i 2009. Målet var å kontrollere 19.700.

— På lang sikt kan mangelen på kontroller føre til at folk blir mindre lovlydige i trafikken. De kan begynne å tenke at det ikke er så farlig, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet (POD).

Han understreker at verken ulykkesstatistikk eller andre indikatorer tyder på at manglende kontroller fra vestlandspolitiet har hatt negative konsekvenser på kort sikt.

  • Det er virkningene på lang sikt som er bekymringsfullt. Det er viktig at man er ute i trafikken og luker ut de verste, sier Refvik.

Trafikkontroller kan også være med på å avsløre omreisende kriminelle.

Lønnskonflikt

POD forventer nå at politidistriktene forsterker innsatsen og øker antallet kontroller i år.

Samtidig forstår POD at det var vanskelig å få gjennomført alle kontrollene de ønsket.

— Lønnskonflikten i politiet førte til at man gjennomførte færre trafikkontroller. Dette er noe vi ser fra flere politidistrikt, forteller Refvik.

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland politidistrikt gjør som Refvik og peker på lønnskonflikten når han skal forklare manglende kontroller.

Konflikten førte til at det ble knapt med bemanning, og at politiarbeidet i større grad ble styrt av hendelser.

— Vi har selvfølgelig stoppet biler om vi har hatt mistanke om noe. Men vi har ikke gjennomført nok ordinære kontroller. Det er disse kontrollene som gir det store utslaget i antall kontrollerte førere, påpeker Auglend.

Har fått nye lasere

Johan Brekke, politimester i Sogn og Fjordane, har fått tilbakemeldinger fra folk på at de er for lite ute i trafikken.

  • Jeg har lagt meg flat for kritikken, sier Brekke.

For Sogn og Fjordane sin del var det flere faktorer som førte til få kontroller.

  • Politikonflikten spilte en rolle. Dessuten manglet vi hastighetsmålere i deler av fjoråret, forteller politimesteren.

Nå er nytt utstyr på plass, og så langt i år ligger politidistriktet godt an. De har kontrollert rundt 7.000 førere, og tatt flere førerkort.

  • Jeg ønsker at politibetjentene skal være mer ute i bil. Da får vi en mer aktiv tjeneste, sier Brekke.

Ifølge leder i Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet, Leon Nordanger, forventer de flere kontroller utover sommeren.

  • I Sogn og Fjordane har gammelt utstyr vært et problem. Men nå er nytt utstyr på plass og vi har vært med på opplæring av politifolk som skal bruke det, sier han.

Synspunkter? Si din mening.