Like etter klokken 09.30 i går formiddag slo et kobbel av politifolk til mot klinikken mannen driver i Bergen. Med videokamera filmet de alle bevegelser og ba pasientene som var der om å forlate bygget.

Deretter startet de ransakelse på jakt etter bevis. Etter det BT får opplyst ble også mannens hjem ransaket.

Under 100.000

Psykologen er siktet for å ha lurt til seg et beløp på rundt 90.000 kroner. Pengene skal han ha fått utbetalt ved å føre opp utredninger som enten ikke har funnet sted, eller som ikke har vart så lenge som psykologen har oppgitt.

Mannen har gjennom sin praksis avtale om direkte behandlingsrefusjon fra trygdeetaten. Rikstrygdeverket skal gjennom sine undersøkelser ha avslørt uregelmessigheter med disse utbetalingene, og valgte før jul å anmelde psykologen til Hordaland politidistrikt.

Etter gårsdagens razzia var det taust om saken både hos Rikstrygdeverket og i Hordaland politidistrikt.

Baseres på tillit

Kilder sier til BT at man ikke ønsker å uttale seg om saken, fordi den er i sin begynnelse og at man ikke kjenner omfanget av den.

— Vi vil ikke si noe om denne ene saken, men generelt kan jeg si at systemet med direkterefusjon til behandlere er basert på tillit, sier seksjonssjef Magne Fladeby i Rikstrygdeverket.

Likevel understreker han at det fra etaten føres en jevnlig kontroll med behandlerne. I 2000 ble et eget misbruksteam etablert for å utrede saker hvor det er mistanke om bedrageri.

  • Når tilliten brytes, er det veldig alvorlig. Det ser vi også igjen i straffereaksjonene som retten gir. I saker hvor bedrageriet er mer enn 30.000 kroner, blir det som oftest reagert med ubetinget fengsel, sier Fladeby.

Slutt på penger

Han kan heller ikke si hvor mange behandlere som blir avslørt for juks, men sier at det er blitt flere etter at kontrollene er blitt skjerpet de senere årene.

  • Hva blir konsekvensen for dem som dere avslører?

— Det vanlige er at vi umiddelbart stopper utbetalingene når vi avslører uregelmessigheter. Eventuelt avventer vi politiets etterforskning, sier Fladeby.

Videre er det vanlig praksis at Rikstrygdeverket underretter Helsetilsynet om saken.

Fylkeslege Helga Arianson sier at hun ikke har hørt om siktelsen mot psykologen. Hun er ansvarlig for Helsetilsynet i Hordaland.

— Så vidt jeg vet har ikke Helsetilsynet opprettet noen tilsynssak mot ham, sier Arianson.

Det betyr at psykologen fortsatt kan praktisere sitt fag. Den siktede psykologen har markert seg i fagmiljøet som en kapasitet innenfor sitt felt.