Fylkesskattesjefen anmeldte saken i mars i år, mens politiet ransaket selskapets lokaler i vår.

Merverdiavgiftsoppgavene skal være dels uriktige, dels ufullstendige, og politiet tror dette er gjort bevisst for å tilsløre avgiftsunndragelse.