— Når en person nå er pågrepet og drapssiktet, er det nærliggende å tenke at dette burde politiet ha funnet ut under tidligere etterforskning, sier Gudmundsen.

BT treffer ham på politihuset tidlig onsdag ettermiddag. Bildet av den mulig drepte 8-åringen Monika Sviglinskaja lyser fra førstesidene av de fleste av landets aviser.

  • Det har vært veldig travelt, sier han.
«RETTE OPP»: - Jeg forstår, slik saken har utviklet seg, at folk sitter igjen med et inntrykk av at politiet har feilet. Nå skal vi gjøre det vi kan for å rette opp det inntrykket, sier politimester Geir Gudmundsen om håndteringen av Monika-saken.
VEGAR VALDE

— Burde ha funnet ut

Som øverste ansvarlige for Monika-etterforskningen sier Gudmundsen dette:

Penger var ikke noe tema i denne saken

Geir Gudmundsen, politimester

— Jeg forstår, slik saken har utviklet seg, at folk sitter igjen med et inntrykk av at politiet har feilet. Nå skal vi gjøre det vi kan for å rette opp inntrykket.

- Har det blitt gjort feil fra politiets side, slik du ser det?

— I forhold til den kjensgjerningen at det nå sitter en person som er pågrepet og siktet i saken, er det nærliggende å tenke at dette burde politiet ha funnet ut under tidligere etterforskning.

Gudmundsen sier det er lett å si - «i etterpåklokskapens lys» - at de burde fått nye etterforskningsøyne til å vurdere Monika-saken på et tidligere tidspunkt.

— Nå er det naturlig at vi tar en grundig evaluering av både etterforskningen og det som kom opp etter den interne varslingen av det en etterforsker mente var løse tråder i saken. Denne evalueringen vil komme etter at den nye etterforskningen er ferdig, og etter at Spesialenheten er ferdig med å etterforske politidistriktet, sier Gudmundsen.

- Du fikk selv vite om den interne kritikken mot drapsetterforskningen i februar. Hva gjorde du med det?

— Jeg ble kjent med at noen av etterforskerne stilte spørsmål ved om alle løse tråder var samlet. Jeg drøftet saken med påtaleleder Gunnar Fløystad og stasjonssjef Olav Valland, og jeg ba Gunnar Fløystad vurdere om det var grunnlag for å starte ny etterforskning av saken.

«Lang og bred etterforskning»

- Enkelte sitter kanskje med inntrykk av at dette var en sak det var om å gjøre å henlegge?

— Vi hadde en bred og lang etterforskning som konkluderte med ingen indikasjoner, verken teknisk eller taktisk, på at noe straffbart hadde skjedd. På det grunnlaget ble saken henlagt. Og det er viktig å understreke at det var en tung avgjørelse for dem som jobbet med saken i den første, ni måneder lange etterforskningsfasen.

- Eksterne kritikere, også tidligere politisjefer, har spurt seg om økonomi og resurser hadde betydning for henleggelsen av saken. Har økonomi og kapasitet hatt noe å si for Monika-saken?

— Nei. I forhold til denne drapsetterforskningen var ikke penger noe tema. Det er det aldri i sånne saker.

- Har du noe budskap til Monikas mor?

— For det første vil jeg beklage dypt om hun har følt at politiet ikke har tatt henne på alvor. Så vil jeg si at når vi nå gjenopptar saken, så vil vi komme til bunns i den. Det har vært vårt ønske hele veien. Nå vil vi gjøre alt vi kan for å gi moren et sikkert svar på hva som skjedde med datteren hennes.