Klokken 14 svarer politimester Geir Gudmundsen på kritikken etter Monika-saken. En granskningsgruppe utnevnt av riksadvokat Tor-Aksel Busch har tidligere i dag kommet med kraftig kritikk av etterforskningen.