Politimester Geir Gudmundsen beklager i dag ekstrabelastningen moren til Monika Sviglinskaja ble utsatt for i etterforskningen av dødsfallet.

— Jeg må beklage den ekstrabelastningen som hun har vært utsatt for. Det beklager jeg på det dypeste, sier Gudmundsen.

Beklagelsen kommer etter at Riksadvokatens arbeidsgruppe i dag la frem en rapport med klar kritikk av blant annet manglende etterforskning, uklar ledelse, opplagte feil og dårlige avhør.

Kvalt i sitt eget hjem

Hovedkonklusjonen er at politiet hang seg opp i en teori om at Monika begikk selvmord, selv om de ikke fant bevis for det. I stedet for å lete etter mulige andre forklaringer, hang de seg i stedet opp i det som kunne bekrefte selvmord.

Åtteåringen ble funnet kvalt i sitt eget hjem. En intern etterforsker slo etterhvert alarm om det han anså som dårlig etterforskning. Han nådde ikke frem.

Selv om Gudmundsen hadde mandat til å gjøre det, og selv om han selv ble varslet av den interne politietterforskeren, valgte ikke Gudmundsen å gjenoppta Monika-saken.

— Grep inn

Gudmundsen bekrefter derimot at han var involvert.

— Jeg har grepet inn. Og så er det slik at denne saken er under granskning av Spesialenheten og eksterne granskere i regi av POD. Det jeg vil si, er at jeg har grepet inn. Spørsmålet er om jeg gjorde nok. Det får vi nesten avvente til vi har gjort ferdig granskningene, sier Gudmundsen.

- På hvilken måte grep du inn?

— Nei, som jeg sier, dette ønsker jeg ikke å gi noe mer svar på. Det ble gjort noe. Spørsmålet er om det var nok. Det får vi nesten overlate til granskningen.

Lokallagsleder: Gikk prestisje i saken

Spesialenheten skal legge frem sine resultater på et senere tidspunkt. Fire politifolk har status som mistenkte.

Tre av disse er medlemmer i Politiets Fellesforbund i Hordaland. Lokallagsleder Kjetil Rekdal mener kritikken fra Riksadvokatens arbeidsgruppe var omtrent som forventet.

— Forhåpentligvis havner norsk politi aldri i en slik situasjon igjen. De siste månedene har vært vanskelig for alle som arbeider i Hordaland politidistrikt, og jeg kan nesten ikke sette meg inn i hvor krevende det må ha vært for Monikas mor, sier lokallagslederen i Politiets Fellesforbund.

— Det er også viktig at rapporten gir varsleren i Monika-saken full legitimitet. Alle kan gjøre feil, men da er det viktig å være i stand til å snu når andre oppdager og påpeker feil en har gjort. Det kan vanskelig synes å ha skjedd i denne saken.

Drapsetterforskeren ba allerede i januar 2014 om at Monika-saken måtte gjenåpnes, men anmodningen ble ikke tatt til følge.

Først fem måneder senere snudde politiet – etter begjæring fra bistandsadvokaten.

— For meg kan det fremstå som om det har gått prestisje i denne saken. Jeg har tenkt mye på hvorfor politiledelsen ikke gjorde noe da etterforskeren varslet, men jeg har landet på at det ikke kan være noen annen grunn til at han ikke ble hørt, sier Rekdal.

I september i fjor, på spørsmål fra BT, avviste politiledelsen at det gikk prestisje i saken.