— Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men lover å sette meg inn i den. Politidistriktet skal bruke de virkemidlene vi har for å beskytte kvinnen, sier Refvik.

Han innrømmer at politiet kan fremstå som maktesløse i denne typen saker.

— Når gjerningsmannen ikke bryr seg om reaksjoner fra politi og domstol er situasjonen meget vanskelig, sier Refvik.

Han mener politiet må vurdere å flytte kvinnen til en annen del av landet. Kanskje med ny identitet.

— I en slik vurdering må vi ta hensyn til hennes ønsker.

— Er det noen virkemidler du skulle ønske du hadde i slike saker?

— Jeg skulle gjerne sett at vi kunne nekte mannen å oppholde seg i Bergen. Det er naturligvis vanskelig å stoppe ham hvis han virkelig ønsker å komme hit, men da ville vi i alle fall hatt mulighet til å reagere overfor ham, sier Refvik.